vrijdag 14 september 2007

KPC-groep en Educator gaan samenwerken

Vorige week ontving ik van de KPC-groep een mailtje met daarin de aankondiging dat KPC-groep gaat samenwerken met Educator. Nou is het op zich niet zo bijzonder dat twee partijen concluderen dat ze samen meer zijn dan elk apart. Het succes van de Senseo en de Beertender bewijst dat.
Wat (voor mij althans) wel bijzonder is, is het feit dat deze twee partijen elkaar gevonden hebben rondom het thema onderwijslogistiek.
Enkele vertegenwoordigers van de KPC-groep hebben ook geparticipeerd in de kenniskring Onderwijslogistiek en daar een prima bijdrage aan geleverd. Met name de invalshoek van 'drive' en 'motivatie' en het 'Brain-based Cognitiemodel' bleken interessante invalshoeken te zijn (kom ik een andere keer wel inhoudelijk op terug).
Educator is al vaker binnen mijn aandachtsgebied gekomen, het is er alleen nooit van gekomen om het eens nader te bekijken. Tot vandaag.
Samen met enkele vertegenwoordigers van ROC Midden-Nederland Koning Willem I ben ik met een collega naar een bijeenkomst geweest waarin beide partijen hun samenwerking nog eens over het voetlicht wilden brengen.

De bijeenkomst was in elk geval interessant. Toch heb ik aan het eind van de ochtend even aangegeven dat ik daar met een beetje met een dubbel gevoel zat. Enerzijds een goed verhaal gehoord, een prima presentatie gehad, in elk geval weer wat opgestoken. Aan de andere kant zitten we natuurlijk ook met twee commerciële partijen om de tafel die maar al te graag willen leren van (wees nou eerlijk) een paar voorlopers. Hoe zorg je nou voor een open discussie zonder het gevoel te hebben dat je je ziel en zaligheid zit te verkopen? Enerzijds een kwestie van het benoemen van de goede thema's, anderzijds ook een kwestie van vertrouwen. We zijn met zijn allen op zoek naar manieren om goed onderwijs te realiseren en deze discussies helpen daarbij.

De kern van het verhaal was, dat, om te flexibiliseren, je het curriculum moet decomponeren, zeg maar, uiteenrafelen tot kleinere eenheden. Daarbij moet je met name pedagogisch-didactische eisen goed in de gaten houden. Door bij de verschillende eenheden uit te gaan van Activity Based Costing is het ook mogelijk om de financiële kant van de onderwijsactiviteiten in kaart te brengen om op die manier te kunnen vaststellen of een bepaald onderwijsmodel financieel wel haalbaar is.
De eenheden worden gemetadateerd en opgenomen in een onderwijscatalogus. En dat is iets, waar Educator heel goed in blijkt te zijn. De applicatie biedt op die manier een ondersteuning van het opzetten van flexibele leerroutes. Daar zitten een aantal goed op elkaar afgestemde functionaliteiten omheen, het opzetten van studieplannen (PAP´s), het portfolio, de berichtenstroom tussen student en begeleider.
Een en ander past al heel aardig bij de uitgangspunten, die we bij Flexibel Leren hebben uitgewerkt. Waar de applicatie nog niet aan toe komt, is juist de geautomatiseerde ondersteuning van het toekennen van een ideale leerroute aan een student, gevolgd door een optimalisatieslag in de vorm van het toewijzen van de beschikbare resources. Dat moet leiden tot een optimale leerroute voor elke student in een uitvoerbaar programma voor de onderwijsorganisatie. Er is dus nog wel wat te doen!

Het programma is gebaseerd op de Service Oriented Architecture (SOA). Dat maakt het inzetten van onderdelen van het programma mogelijk. Nou heb ik niet zoveel verstand van deze materie, we zijn ook niet echt toegekomen aan wat dat dan betekent voor je huidige infrastructuur en applicatielandschap. Lijkt me dan ook een aardig thema voor een volgende bijeenkomst. Bij Educator hebben ze in elk geval gesnapt, dat je dus veel meer moeten denken in termen van functionele modules die slim aan elkaar gekoppeld worden in plaats van aan grote, integrale applicaties die uiteindelijk omvallen door hun eigen complexiteit en bovendien weer een hoop overlap geven met al bestaande functionaliteiten.

Natuurlijk kwam de hamvraag boven water: zijn er mogelijkheden om met een paar roc's aan de slag te gaan om een en ander in de praktijk te testen? Voor mijn roc geldt in elk geval: nu niet. Als we in een andere fase zouden zitten, misschien wel. Nu zijn we zelf met de implementatie van de onderwijssystemen in een fase beland, dat we dit er gewoonweg niet bij kunnen hebben, nog los van het feit, dat ik vanuit de onderwijslogistieke kant een paar dingen nog niet heb teruggezien.

Wil je je een eigen mening kunnen vormen? Educator is inmiddels geïmplementeerd bij o.a. Hogeschool Windesheim. Het (tussen)resultaat daarvan zal op EduExchange op 4 december in Nieuwegein worden gepresenteerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom