dinsdag 28 november 2006

Werken aan de competentiematrix

Vanuit het e-Experiment 'Het Leren organiseren' heeft een groep van 4 roc's nagedacht over de manier waarop je het competentiegericht onderwijs en de individuele leertrajecten zou kunnen organiseren. Vanuit het idee dat je kunt flexibiliseren door te standaardiseren is er daarbij gewerkt aan een 'generiek onderwijs organisatie model'. Daarbij is ook een concept komen bovendrijven waarin een competentiematrix een centrale rol speelt.Hetlerenorganiserenmatrixdriehoek_2_2 In het plaatje wordt duidelijk gemaakt dat de competentiematrix in feite een dubbele rol speelt. Enerzijds bedoeld om als ontwerpkader te kunnen dienen voor de inrichting van het onderwijsaanbod, waaronder een digitaal aanbod van leerinhouden (content). Anderzijds dient het als basis voor het profiel van de lerende. De competentiematrix wordt gekopieerd en vervolgens op basis van de kenmerken van de lerende (intake!) bijgewerkt en als competentiemeter klaargezet. Op basis van het profiel wordt er een match gemaakt met het onderwijsaanbod (onderwijslogistiek). De resultaten van het leerproces worden beoordeeld en opgeslagen in het portfolio (niet in de afbeelding verwerkt). Het resultaat wordt ook geregistreerd in de competentiemeter waarmee dus de voortgang in beeld wordt gebracht.
In een extra bijeenkomst is door vertegenwoordigers van ROC Eindhoven, het Noorderpoortcollege, Leeuwenborgh Opleidingen en het Koning Wilem I College gediscussieerd over de specificaties van een digitale competentiematrix / competentiemeter. Dat was een heel boeiende discussie waarin duidelijk werd dat je nog steeds op heel veel verschillende manieren kunt praten over competentiegericht leren, individuele trajecten, toepassing van een portfolio, de status van een POP, beroepsproducten, beroepssituaties en nog veel andere zaken. Uiteindelijk heeft het gesprek een set functionele specificaties opgeleverd. Daarover later meer, dat moet eerst uitgewerkt worden.
Inmiddels worden er allerlei voorbereidingen getroffen voor een wat grootser opgezet project vanuit Kennisnet en ROC-i-Partners: project Flexibel Leren. Benieuwd wat dat gaat opleveren in termen van onderwijslogistiek, architectuur en de benodigde digitale ondersteuning..

zondag 26 november 2006

Alle begin is moeilijk - deel II

Vandaag weer eens wat verder aan mijn weblog, wat verder opleuken, wat links erbij, eens even kijken hoe anderen dat doen.
Inmiddels een anderhalf uur en wat frustraties verder. Blijkbaar toch niet zo'n wizzkid als iedereen van me denkt, sterker nog, misschien ben ik toch wel veel meer een 'digital native' dan ik zelf altijd dacht (lees meer over digital natives, digital immigrants van Marc Prensky).
Misschien ligt het ook wel aan web-log.nl en moet ik nog wat andere sites proberen? In elk geval kom ik (vandaag!) niet veel verder met trackbacks, typelists, en andere ongein. En als ik dan met feeds bezig ben kom ik weer allerlei zaken tegen over FeedBurner waar ik me op dit moment ook niet zo goed raad mee weet.
Wie weet, werkt zo'n weblog echt en komen er nu talloze tips en trucs binnen...

Op naar Web 2.0

Uit allerlei berichten in de samenleving valt op te maken dat de nieuwe generatie jongeren anders omgaat met technologie. Benamingen als 'de netgeneratie' of 'generatie einstein' worden daarbij gebruikt. Overigens blijkt er van 'netgeneratie' nog geen Wiki te bestaan!
Naar aanleiding van een presentatie in september voor een intern congres van ROC Eindhoven had ik al aangekondigd om met een aantal mensen eens te willen nadenken over wat dat nou betekent voor het onderwijs en de onderwijsgevenden. Tijdens een eerste interne bijeenkomst werd vooral aandacht besteed aan allerlei voorbeelden en tools die het nieuwe internet kenmerken. En dat bleken er toch weer heel wat meer te zijn dan ik zelf al dacht! Op deze wiki van Pierre Gorissen staan er in elk geval een hele hoop!
Natuurlijk kwam in de discussie naar voren dat we als onderwijs wel moeten omdat dat nou eenmaal de leefwereld is van de nieuwe generatie. Nou werd werd dat niet alleen behoorlijk gerelativeerd ('er zijn ook genoeg studenten die niet de beschikking hebben over een computer, die niet weten wat er gebeurt als je op de rechtermuisknop klikt, of die thuis vragen of de radio uitmag als ze een rijtje woordjes nog even willen repeteren'), er werd ook een andere interessante invalshoek geopperd: als we speciaal aandacht willen besteden aan het leertraject van de individuele student, dan moeten we gebruik maken van dit soort mogelijkheden om beter te kunnen aansluiten bij diens leerstijl.
Ook is er gesproken over het feit, dat chatten nog niet hetzelfde is als een weblog bijhouden: om een aantal goed te kunnen toepassen, is er ook discipline nodig en moet er aandacht besteed worden aan informatievaardigheden (tip!).
In elk geval willen we als kring doorgaan met nieuwe bijeenkomsten waarbij we ondermeer ook eens met de studenten zelf aan de slag willen. Verder gaan we bekijken hoe we de grassroot-projecten kunnen gebruiken om hier meer mee te kunnen doen.

donderdag 23 november 2006

Alle begin is moeilijk...

Vanuit mijn (nieuwe!) rol van innovatieadviseur binnen ROC Eindhoven bekruipt me regelmatig de behoefte om te kunnen vastleggen wat ik om heen zie. Enerzijds om te reflecteren, anderzijds om met anderen te delen wat ik gezien heb. Een weblog lijkt me daarbij een prima hulpmiddel. Zo heel veel ervaring heb ik er nog niet mee maar daar kan ik natuurlijk wat aan doen...
Dus regelmatig zal er op deze plek weer wat nieuwe berichten verschijnen over de wereld om mij heen, de wereld van het (nieuwe) onderwijs in het MBO en het gebruik van ICT daarin.