dinsdag 23 september 2014

Even bijpraten ... #SamboICT en #Kennisnet

Zoals bij elke sambo-ICT conferentie praten Jan Bartling en Leo Bakker ons even bij over de belangrijkste thema's van dit moment.
 • Onderwijs
  • Leermiddelen en cloud
  • On-line leren in balans
 • Organiseren van onderwijs
  • Examineren
  • Informatievoorziening Focus op Vakmanschap (iFov) en de herstructurering van de kwalificatiestructiir (hKS)
 • Sturen en verantwoorden
  • iAgenda
  • Doorontwikkeling van BRON
 • IT-functie
  • Informatiebeveiliging
  • ICT Monitor

Leermiddelen en cloud
De implementatie van de iECK: (implementatie van de Educatieve ContentKeten). Inmiddels zijn er al 18 roc's die gebruik maken van de LiMBO-ECK methodiek. (LiMBO= Leermiddelen in het MBO). Ook uitgevers gaan er steeds meer mee doen. 
Er worden stappen gezet op het gebied van een unieke leerling ID, het beschikbaar stellen van productinformatie en de licentiestatus van de leermiddelen. Nu moet er nog een regiefunctie in het leven geroepen worden. Dat is een bestuurlijke aangelegenheid waar later in het jaar meer over bekend zal zijn.

Functioneel beeld van de MBO Cloud
De MBOcloud is gekoppeld aan de iECK. Er is een plateuaplanning opgesteld waarin gefaseerd gewerkt wordt aan clouddiensten, met name het ontsluiten van leermiddelen.

Veel instellingen worstelen met de vraag hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Daarbij speelt vooral de vraag hoe online leren daarbij een rol kan spelen. Kennisnet werkt aan een model: Online Leren in Balans. Het gaat om benodigde functionaliteiten en een applicatielandschap. Er wordt ook een rekenmodel geboden om te kijken of een opleiding met de inzet van online leren aan de regels van Onderwijstijd voldoet. Vier in balans+ ligt hieronder aan de basis. 

Examinering
Er ligt een procesmodel (een referentiekader) voor examenprocessen. Het is een programma van eisen voor examencommissies  die daarmee naar de informatiemanager kunnen stappen. 
Op dit moment wordt Facet als examineringsprogramma uitgerold. Vraag daarbij is of het programma ook gebruikt kan worden voor andere functionaliteiten, planning, inschrijven, analyses en dergelijke. 

iFoV en hKS
Er is een programma van eisen opgesteld voor processen rondom met name keuzedelen in de kwalificatiestructuur. Allerlei partijen zijn in samenwerking met Sambo-ICT aan het kijken naar de verdere uitwerking. Daar worden allerlei issues besproken die in de realisatie naar boven komen. Daar zullen extra administratieve lasten aan vast zitten. Zo moeten niet alleen de crebo's maar ook de keuzedelen op een onderwijsovereenkomst maar ook op het diploma moeten komen. Er zijn consequenties voor de bekostiging. 
Systemen zullen aangepast moeten worden. Leveranciers worden in deze trajecten meegenomen. 

iAgenda
Er is onrust ontstaan over allerlei consequenties van FoV en hKS. Veel is niet duidelijk, steeds allerlei uitwerkingen, is het allemaal niet te veel?
Dat gevoel moet je omzetten in inzicht. Zo is de iAgenda ontstaan. Met alle betrokken partijen is er gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren op i-gebied. Dat heeft een lijst van 120 punten opgeleverd, rijp en groen door elkaar. Daarin moet geprioriteerd worden, daar moet op gestuurd worden. 
Niet alles valt te sturen omdat de politiek allerlei veranderingen zo maar kan door voeren. 

BRON moet technisch aangepast worden om in plaats van bestanden berichten terug te kunnen krijgen. Dat brengt ook een nieuwe werkwijze met zich mee. Leveranciers zullen hun systemen er op aanpassen. Complexe materie. Het is daarbij ook nog maar de vraag of alle leveranciers hier in mee willen of kunnen! 

Vandaag wordt een boekje gelanceerd over informatiebeveiliging. Er is een taskforce gestart dat een actieplan heeft opgesteld. Vijf werkgroepen gaan aan de slag met allerlei aspecten rondom dit thema. Tooling, scholing, audits, communicatie.

ICT Monitor
Ook dit jaar gaat er weer een ICT Monitor lopen na een beetje een beperkt resultaat van vorig jaar. Vanaf november worden instellingen weer gevraagd  om de monitor in te vullen. Er is een aantal verbeteringen in aan gebracht. De tooling is verbeterd. Er is nu koppeling met de MBO benchmark een aantal vragen is aangepast. Toch kan het niet anders dan een betrekkelijk oppervlakkige monitor zijn, die niet gevalideerd is, wat in de praktijk leidt tot het vergelijken van appels met peren. Voor de instellingen die er nog een slag dieper in willen gaan is er natuurlijk altijd nog de ICT Benchmark van M&I! ;-)

Er gaat een tweede programma van start in december 2014. Projectleiders binnen scholen die er mee aan de slag gaan kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

En hiermee hebben we weer een aardig overzicht van wat er actueel is op ICT-gebied in het MBO...


donderdag 18 september 2014

MBO Docent van het jaar #samboict

Tijdens de Sambo-ICT conferentie van september 2014 bij het Groenhorst College geeft Sara Albone de eerste keynote. Sandra is de MBO docent van het jaar 2013. Dat was al duidelijk bij aankomst bij het Groenhorst: een grote poster met de foto en de naam van Sandra. En natuurlijk de mededeling dat het Groenhorst trots op haar is.

Tijdens de aankondiging werd er even gevraagd wat een ICT

Wat heb ik nodig van ICT?
Ze geeft zelf aan dat ze geen uitgebreide skills heeft op het gebied van ICT. En dan een keynote op een ICT conferentie. Ze heeft een achtergrond als veearts. Ze kwam bij toeval in het onderwijs terecht.
Dat ze docent van het jaar werd, is haar overkomen, voorgedragen door haar eigen leerlingen.

Door ons kennis te laten maken met haar leerlingen moet duidelijk worden wat zij als docent nodig heeft van ICT. Ze geeft les aan de opleiding voor dierenarts assistenten.

Bij de intake maken de leerlingen een intake test van AMN. Dat geeft inzicht in capaciteiten en persoonlijkheid. In de resultatenmatrix scoren leerlingen hoog op capaciteiten (veel HAVO-leerlingen) maar laag op persoonlijkheid (zelfvertrouwen, veel faalangst).
Ze is zelf gaan analyseren hoe dat zit met de hele populatie HAVO instromers. Dat geeft interessante beelden over wat de leerlingen nodig hebben (bijvoorbeeld begeleiding) en hoe ze graag leren (veel groepswerk). Met veel groepswerk is het lastig te bepalen wat elke leerling individueel opsteekt.

Wat heb ik nodig van ICT? De ICT die ik wil gebruiken moet:
 • Overleggen bevorderen
 • Samenwerken stimuleren
 • Faalangst verminderen
 • Enthousiasme behouden
 • Zelf ruimte hebben om te begeleiden
Ze zoekt het vooral in apps op de smartphone.
Wat ze vooral gebruikt zijn color vote en socrative. Met color vote kunnen leerlingen antwoord geven of aangeven of ze dingen al dan niet begrijpen. Socrative is een heel eenvoudig toetsprogramma. 
Ze brengt het meteen in de praktijk door iedereen te vragen de app color vote te instelleren. Tja die werkt alleen op Android. TabletGo is een alternatief voor iOS.

Waar droom ik van in de ICT? 
 • Betrouwbaarheid
 • Eenvoudigheid
 • Uitvoerbaar op een smartphone
 • Zelf aan te passen 
 • Ingebouwde beloningen
 • Monitoring voortgang
 • Stimuleren van individuele leerprocessen maar ook overleggen in groepsverband.
Leuk verhaal met een paar 'ja maren'...
Sara is een docent die betrokken is bij de leerlingen en dat terecht terugkrijgt in de vorm van een nominatie en neboeming als MBO docent van het jaar. Zelf geeft ze aan, dat ze weinig verstand heeft van ICT maar daarmee stelt ze wel de juiste vragen. Ze vraagt niet om een tool maar om functionaliteit.
Toch even die ja maartjes...

 • Ik krijg een beeld van een docent die veel alleen doet. Zij gebruikt deze apps maar doen haar collega's dat ook? Goed onderwijs is geen eenmanszaak!
 • Hoe zit het met allerlei andere zaken? Leerlingvolg, begeleiding? Daar kan ICT heel veel betekenen. Ik ben nieuwsgierig naar juist die aspecten!


woensdag 10 september 2014

Wie bedenkt zoiets als eHerkenning?

Ik heb (vroeger) altijd gedacht dat ICT bedoeld was om het mensen makkelijk te maken. Ik heb (vroeger) maar tussen haakjes gezet, omdat ik steeds meer voorbeelden tegenkom, waarbij ik met weemoed terugdenk aan mijn jeugdige illusies. Neem nou eHerkenning...

Natuurlijk, je moet het Steve Jobs nageven, hij snapte het concept van intuïtiviteit in de ICT. Maar Steve Jobs is waarschijnlijk niet te vergelijken met de bedenkers van de eHerkenning-oplossingen. Ik krijg bij die mensen een beeld van nerdige mannen die met bloeddoorlopen ogen en een gemene grijns op hun gezicht bedenken hoe ze het onschuldige ZZP-ers met een rood kapje op en een bosje bloemen in de hand zo moeilijk mogelijk maken om bij het huisje van oma te komen...

Ik help in mijn vrije tijd enkele ZZP-ers in de jeugdzorg die, met het oog op de komende transitie in de jeugdzorg, proberen een voet tussen de deur te krijgen bij de gemeentes. "Sluit je aan bij Tendernet", was zo'n beetje het maximale aan advies dat ze uit een positief meedenkende ambtenaar konden krijgen.
Ok, laat ik dat dan maar eens doen, dacht één van die onschuldige ZZP-ers nog... Haar psychische gemoedstoestand was toch wat anders toen ik haar enkele uren later in haar keuken achter een laptop aantrof. En de mijne ook, nog een hele tijd later.

TenderNed ("Eenvoudig, snel en efficiënt volledig digitaal aanbesteden", het staat er echt!) is een marktplaats van vraag en aanbod. Overheden publiceren hier hun vraag, aanbieders kunnen daar dan op inschrijven. Maar dat moet dan wel via eHerkenning, zeg maar de DigId voor bedrijven.
eHerkenning is een dienst, die door verschillende bedrijven wordt aangeboden. Je moet dus bij één van die bedrijven een account aanvragen om bij Tenderned terecht te kunnen. Die eHerkenning kan op verschillende (beveiligings-)niveaus worden aangevraagd: E1, E2, E2+ (??) E3 en E4. Dat is voor een gemiddelde ZZP'er in de zorg zonder veel ICT-ervaring niet vanzelfsprekend helder.

Een reconstructie van een proces van een ZZP-er om 'eenvoudig, snel en efficiënt' je aan te melden bij Tendernet.

 • Stap 1 Maak een account aan bij Tendernet
  Dat kan onze ZZP'er nog op de 'gewone' manier, registratieformulier invullen met een inlognaam en wachtwoord. Mooi. Nu de bedrijfsgegevens invullen. Oeps...
 • Stap 2 .Om je gegevens in te vullen, moet je je alsnog aanmelden via eHerkenning. Roodkapje kijkt me vragend aan: eHerkenning? Wat is dat??? Je kunt op TenderNed een aanbieder uit een lijstje selecteren. Als je dan op Volgende klikt, kom je ineens op een andere website met een inlogscherm. Onze ZZP'er denkt: Net een account op TenderNed aangemaakt, maar waarom werkt dat hier nou weer niet? Blijkbaar moet je hier ook een account aanmaken? 
 • Stap 3 Dus bij deze eerste de beste aanbieder ook maar een account aangemaakt. En weer terug naar TenderNed. Om er achter te komen dat het niet werkt. Ze raakt gefrustreerd. Paar keer wachtwoord aangepast maar het blijft maar niet werken...
  Nee, klopt, bij deze aanbieder maak je automatisch een E1-account aan en om je gegevens in te voeren heb je een E2-account nodig... Dus
  Stap 4 Terug aan de aanbieder om het account op te waarderen naar E2. Maar wacht eens even, deze aanbieder biedt alleen E1 en E2 eHerkenning aan, voor bepaalde zaken op TenderNed heb je een E2+ nodig. Onze ZZP'er kijkt me met holle ogen aan. "Hoe moet je dat nou weer weten?" Op naar...
 • Stap 5, Een andere aanbieder gezocht om een E2+  eHerkenning account aan te vragen. Kost wat, maar dan kunnen we verder. Daar gaan we weer: registratieformulier met wat bedrijfsgegevens , inlognaam en wachtwoord aangemaakt. Foutmelding. Het bankrekeningnummer klopt niet. Hè? Nog eens. Fout. Spaties weg, nog steeds niet. Na wat zoeken blijkt dat onze vrienden nog niet over zijn op IBAN... Ok, account aangemaakt en terug naar TenderNed. Oh wacht even, Het gaat om beveiligde gegevens dus onze vrienden vinden dat het account wel echt veilig moet zijn. 
 • Stap 6 "Er is een email gestuurd naar je zakelijk emailadres". Als je op de link in die mail klikt, kom je weer bij een inlogscherm met wat verwarrende knoppen, die je weer bij de registratie terugbrengen. Maar dat hebben we al gehad. Andere knop, hèhè, opluchting. Het werkt. Oh, wacht even...
 • Stap 7 "We hebben een SMS met een code naar je mobiele telefoon gestuurd". Vooruit dan maar, code invullen en terug naar TenderNed. Eh, toch niet...
 • Stap 8. "We schrijven via iDeal € 0,01 van een privérekening af (dus niet van je zakelijke rekening!) om te controleren of je wel echt bestaat". Dus via iDeal weer (!!) inloggen, nu bij de ING om een bedrag van € 0,01 te accorderen. En weer terug naar de aanbieder. Kunnen we dan nu naar TenderNed? Zucht.
 • Stap 9 "We sturen per post een PUK-code, die telefonisch moet worden bevestigd..." 
Onze ZZP'er pinkt een traan uit haar ooghoek en zucht berustend. Tijd voor een borrel, Ze moet toch nog een paar dagen wachten om eenvoudig, snel en efficiënt...