zaterdag 23 januari 2016

Het onderwijs in 2032

Het Platform Ons Onderwijs 2032 biedt vandaag haar rapport aan aan staatssecretaris Dekker, die de nationale discussie in november 2014 startte. Het rapport beschrijft hoe het onderwijs er uit zou moeten zien in 2032. Interessante materie. Volgens het rapport moet het onderwijs op 4 punten vernieuwd worden.

  1. Er moet meer aandacht komen voor de praktijk: niet meer zozeer het droge taal en rekenen maar vooral praktische toepassingen.
  2. Klassieke vakken (biologie, aardrijkskunde, natuurkunde) worden vervangen door drie domeinen: natuur & technologie, mens & maatschappij, taal & cultuur.
  3. Digitale vaardigheden en mediawijsheid: deze vaardigheden zijn nodig om kinderen beter voor te bereiden op deelname aan de maatschappij.
  4. Burgerschap moet een prominentere positie in het onderwijs krijgen: weten hoe de rechtsstaat werkt en op de hoogte zijn van de democratische waarden en de mensenrechten die in Nederland gemeengoed zijn.

De Volkskrant laat een aantal mensen een reactie geven. Helaas laten ze een didactische nitwit als Maurice de Hond ook aan het woord. Zijn reacties geven aan dat hij werkelijk niet snapt wat de essentie van onderwijs is.
"Een deel van het rekenonderwijs is bijvoorbeeld nog ingericht op een wereld zonder rekenmachines. Dat is achterhaald. Ze leren nu een truc die ze na school nooit meer hoeven te gebruiken."
(Lijkt me toch triest als je in de winkel een rekenapparaat nodig hebt om te berekenen wat 3 mango's kosten, als 1 mango €1,49 kost.)
Of:
"...ik hoop wel dat dat ook betekent dat er minder nadruk komt te liggen op het memoriseren van kennis. Wat is de relevantie van parate kennis als je alles binnen vijf seconden op je smartphone ter beschikking hebt?"
(John Locke snapte in 1695 in zijn ´Essays on Human Understanding´ al dat je kennis construeert aan de hand van de reeds aanwezige kennis. Dan is het toch jammer dat je die noodzakelijke parate kennis eerst moet opzoeken.)
Ik heb eerder op de Hond gereageerd. Dat hij 'The Shallows' van Nicholas Carr maar eens leest.

Het duurt nog 16 jaar voor het 2032 is. Toch interessant om eens te kijken hoe men 16 geleden over het onderwijs dacht en wat daar van terecht is gekomen. Van onderwijzen naar leren, flexibel onderwijs, competentiegericht leren, het studiehuis, digital natives, iederwijs, om er een paar te noemen. Men had nog torenhoge verwachtingen van ICT in het onderwijs. In 2000 hadden we werkelijk geen benul van wat de digitalisering zou meebrengen aan mogelijkheden én consequenties. De wereld van morgen kan er zomaar ineens heel anders uitzien. Misschien toch alvast wat vaardigheden als drinkbaar water vinden, overleven bij 50'C en dergelijk in het curriculum opnemen?