zaterdag 31 mei 2008

Leren van Dijsselbloem

Minister Plasterk geeft in een kort interview met de Volkskrant aan, dat hij geleerd heeft van Dijsselbloem. Hartstikke goed. Je zou kunnen zeggen dat hij het er mee eens is, dat de politiek met alle stelselwijzigingen een beetje te ver is doorgeschoten.

Heeft Minster Plasterk de lessen van Dijsselbloem al toegepast?

'Zeker. Het blijkt een handig instrument om de politiek, van ministers tot Kamerleden, en anderen tegen zichzelf te beschermen. Dijsselbloem zegt: geen dingen over de schutting van het onderwijs die er niet thuishoren.
‘Met het rapport in de hand heb ik voorkomen dat kennis van homo-emancipatie, milieu en mediawijsheid (hoe kinderen te beschermen tegen gevaren van internet, red.) in de kerndoelen wordt vastgelegd. Eerst rekenen en taal.’

Mediawijsheid hoort niet in de kerndoelen thuis. Daar valt over te discussiëren als je uitgaat van bovenstaande definitie. Maar mediawijsheid is wel wat meer! Mediawijsheid is in de definitie van de Raad voor Cultuur:

"het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld"

(Bron: http://www.mediawijsheid.org/pmwiki.php/Mediawijsheid/WatIsMediawijsheid)

Schiet de politiek met Dijsselbloem niet weer door, maar nu de andere kant op?

woensdag 28 mei 2008

Tegen de verveling

Zo af en toe loop je tegen wat leuke dingen aan. Een collega vertelde me, dat hij een leuke toolbar op zijn computer had staan: StumbleUpon.
StumbleNa het eens uitgeprobeerd te hebben, moet ik toegeven: het is een leuk tooltje. Je kunt vanaf de website de toolbar downloaden die dan vervolgens boven in de balk van je browser wordt geïnstalleerd. Je maakt een account aan waarbij je een aantal voorkeuren kunt aangeven. En dan kun je gaan 'stumblen', zeg maar 'rondstruinen' (een vertaaltooltje maakt er 'struikelen' van).

Op basis van de opgegeven voorkeuren krijg je allerlei websites voorgeschoteld. Stumble helpt je dus om websites (maar ook foto's, video's, wiki's, enzovoorts) te vinden die in je voorkeurslijstje passen. Je kunt de pagina's opslaan, delen, versturen, enzovoorts. Het lijkt wel wat op del.icio.us maar die zoekt niet voor je.

Echt iets voor als je je verveelt...

Eén van de tools, die meteen naar boven kwam, was een website die plaatjes vertaald in ascii-codes. Met onderstaand resultaat. Herken je 'm?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooloooloollllooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooloolllollllolllolllllooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooolcllccllolldlllclclllllllooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooololllccolokOkK0XKKXKKO0kkxlllcllllooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooolllclxdOXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXOxocllolooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooollollcokOXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOxlllllloooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooolllcdO0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK0xollooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooollld0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkolllloooooooooooooooooo
ooooooooooooooololldKNNNNNNNNXKKKXNNNNNNNNNNXKKKXNNNNNNNNOollloooooooooooooooooo
ooooooooooooolllllxXNNNNNNNXOOOOOOO0XNNNNX0OOOOOOOXNNNNNNX0olloooooooooooooooooo
ooooooooooooollllo0XNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNXKKNNNNNNNNNNNNNNNXklllloooooooooooooooo
ooooooooooooollllkXNNNNNNNNNNK0O000O0XNNXOO000OOKNNNNNNNNNXKdllloooooooooooooooo
ooooooooooooollldKNNNNNNNNNKkk0NNNNN0xkkx0NNNNX0kkKNNNNNNNNNOooooooooooooooooooo
oooooooooooollolokOOO0KKXNKd0NNXXKXXX0ll0XXXKXXNN0xKNNXKK0OOxolloooooooooooooooo
ooooooooooooollldXXK00OOOOoO0OOOOOOOxol'dOOOOOOOOOkoOOOOO0KXkooooooooooooooooooo
oooooooooooooolodKNNNNNNNNxOKXNNNNNNXxc:ONNNNNNNNKOxXNNNNNNXdllooooooooooooooooo
oooooooooooollllokXNNNNNNN0xKNNNNNNXOkK0xOXNNNNNNKx0NNNNNNNOoolooooooooooooooooo
oooooooooooooolloo0NNNNNNNNKkkOOOOOk0XNNX0kOOOOOkkKNNNNNNN0olloooooooooooooooooo
oooooooooooooooollo0XNNNNNNNNXK00KXNNNNNNNNXK00KXNNNNNNNX0dllooooooooooooooooooo
oooooooooooooooollloOXNNNNNNNNNNXK0OkO0OkO0XXNNNNNNNNNNXOolllloooooooooooooooooo
oooooooooooooooollolod0XNNNNNNNNXKo::;c:;:lKXNNNNNNNNX0xollloooooooooooooooooooo
oooooooooooooooolllllloxOKNNNNNNNXOc. .kNNNNNNNNKOxolllllooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooollloollc;:lk0XNNNNXXKOxddkXXNNNX0ko;;clllllloooooooooooooooooooo
oooooooooooooooollllolc;;,,,,:oxkOOOkkxkOkkkkko:,,,,,;cllllloooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooolollc;;;;;;';;;...''''''...';;,';;;;;;clllloooooooooooooooooooo
oooooooooooooooolollc;;;;;;;,,;;............';;';;;;;;;;cllloooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooolll:;;;;,;;;,,;............';',;;;,;;;;:llllooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooollodkkdl::;;;';............',';;;;:cdxkxooloooooooooooooooooooo
oooooooooooooooollxKNNXXXKl;;;,,............'';;;;c0XXXNNXxllloooooooooooooooooo
oooooooooooooooollxXNNNXKd:;;;;'.............,;;;;:oKXNNNXkllloooooooooooooooooo
ooooooooooooooooloodO00kl:;;;;;,............';;;;;;;cx00Oxollooooooooooooooooooo
oooooooooooooooollllllc,,;;;;;;;............';;;;;;;;;colllllooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooollllll;. ......'. .'........:lllloooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooolc;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:llllooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo