zaterdag 12 april 2008

Implementeren van CGO (3), de implementatiestrategie

In het MBO is zowel tussen als binnen de instellingen een grote variatie te zien in de mate waarop er gewerkt wordt aan de implementatie van CGO. Waar nog weinig is gedaan begint men zich toch wel achter de oren te krabben. Maar ook op plaatsen waar al een groot deel van de opleidingen inmiddels competentiegericht mag worden genoemd, wordt nog naarstig gezocht naar wegen waarlangs de inhoud, de bedrijfsvoering en de professionalisering verder kan worden geoptimaliseerd. Op tal van plaatsen is (geen!) informatie te vinden over de manier waarop dit kan worden aangepakt. Voor veel mensen en organisaties komt daarom nu de prangende vraag bovendrijven: hoe moeten we dit aanpakken? Dat geldt lang niet alleen voor wie nog moet beginnen. Op veel plaatsen is in het verleden duidelijk geworden hoe het niet moet of staat men voor de vraag hoe men verder moet. Immers, waar een onderwijsvernieuwing (vaak met extra geld) prima heeft gewerkt op kleine schaal met een clubje goed ingewerkte en gemotiveerde voorlopers blijken plotseling allerlei uitvoeringsproblemen te ontstaan als meer studenten en collega's moeten worden betrokken, zeker als het projectbudget op is.

Het is daarom essentieel dat al in een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over de implementatiestrategie, niet alleen op de korte maar ook vooral op de wat langere termijn. In een artikel in een themanummer van Cinoptiek over CGO werden verschillende implementatiestrategieën beschreven op basis van de 'kleurenleer' van Leon de Caluwé (niet te verwarren met de denkkleuren van de Bono). De Caluwé onderscheidt een aantal kleuren: wit (chaotisch, experimenteel), blauw (planmatig, op basis van een ontwerp), rood (mensgericht), groen (lerend). In het artikel komen een voorloper, een volger en een late starter aan het woord in relatie tot de implementatiestrategie.

Duidelijk is in elk geval, dat gedurende het proces een wisseling van strategie aan de orde is. Vanuit de duizend bloemetjes (wit) moet op een bepaald moment aandacht worden besteed aan de 'lessons learned' en hoe die overgedragen kunnen worden (rood/groen) en aan een breed implementatietraject op basis van een breder ontwerp (blauw).

1 opmerking:

Reacties zijn welkom