zondag 14 februari 2010

Groen Links gaat het MBO verbeteren ... pfff

Groen Links presenteerde 6 punten om het onderwijs in het MBO te verbeteren. Het is bijna verkiezingstijd, onderwijs is hot, de problemen in het onderwijs nog hotter en dus kun je niet achterblijven met verbeterpunten.

Misschien kom ik nu een beetje kritisch - sceptisch - ironisch over (zeker voor een -naar mijn persoonlijke mening- sympathieke club als GL) maar hier slaan ze de plank toch goed mis. Even de punten op een rijtje met wat persoonlijke bedenkingen:

 1. Nu investeren, bovendien (punt 5 op de lijst) een overheadtax van 30%
  De 250 miljoen euro crisisbudget is niet voldoende, extra budget is nodig voor het aannemen van goed gekwalificeerd leraren, kleinere klassen en meer begeleiding. Daarnaast pleit GroenLinks voor het wettelijk vastleggen dat er maximaal 30% van elke euro naar de overhead mag gaan op de ROC’s. Daarbij hoort een strakke definiëring van wat dat primaire proces inhoud. Dan komt er ook weer ruimte voor goed en gedegen onderwijs.

  Geld erbij klinkt altijd goed terwijl de Onderwijsraad toch aangeeft dat het allemaal wel wat efficiënter kan. Gecombineerd met punt 5: er zou gaat te veel geld naar overhead gaan. Op de eerste plaats klopt dat niet (zoals recent door PWC is uitgezocht). Bovendien zou je eens moeten uitzoeken waar die behoefte aan overhead vandaan komt. Geld erbij betekent ook allerlei eisen erbij met de bijbehorende kosten voor verantwoording, etc.
  Zo moeten scholen aan zo'n 40 verschillende instellingen verantwoording afleggen, elke instelling stelt de vragen weer wat anders. Er gaat erg veel tijd zitten in het registreren en vervolgens op de juiste manier combineren en presenteren van alle gegevens naar al die stakeholders.
   
 2. Bijlessen betaald door ROC
  Studenten moeten snel kunnen overstappen naar een ander ROC of in elk geval de rekening voor bijles bij het ROC kunnen leggen.

  Klinkt goed, als de school ondermaats presteert, dat de rekening voor bijles bij de school gelegd kan worden. Wanneer is de behoefte aan bijles aantoonbaar terug te voeren op het ROC? Wie gaat dat controleren? Op basis van welke criteria? Lijkt me redelijk onuitvoerbaar.
   
 3. Niet langer dan één jaar zeer zwak
  Slecht presenterende opleidingen zo snel mogelijk opruimen

  Wederom een populistische maatregel. Afstraffen die hap. Waarom geen ondersteuning voor die opleiding. Help zo'n club met een analyse van de problemen en oplossingen. Zou wel eens veel effectiever kunnen zijn.
   
 4. Eisen stellen aan bestuurders
  Aan leraren stellen wij allerlei eisen, om bestuurder te worden heb je alleen het juiste netwerk nodig. GroenLinks stelt voor criteria op te stellen voor goede bestuurders.

  'Om bestuurder te worden heb je alleen een netwerk nodig'. Die uitspraak zou ik nog wel eens onderbouwd willen zien. Geloof maar niet dat een bestuurder van straat geplukt wordt met de vraag of hij misschien een netwerk heeft. Daar komt een behoorlijk zware procedure bij kijken. Criteria voor goede bestuurders? Wie stelt die op? Wie bewaakt dat? Is dit eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van de instelling zelf?
   
 5. De urennorm moet kwalitatief goed zijn ingevuld
  De onderwijstijd van 850 uur wordt ingevuld met goede lessen.

  Er zal niemand zijn, die dit statement niet ondersteunt. Daarmee wordt het meteen een loze kreet die niets toevoegt. Natuurlijk, er is veel kritiek op te beperkte lesroosters en teveel 'zoek-het-zelf-maar-uit' onderwijsconcepten. Maar er wordt al gecontroleerd op de 850 uren norm. En over wat een goede les is, valt ook nog wel te discussiëren.

Samenvattend: Een behoorlijke uitglijder van Groen Links. De punten klinken op zichtzelf niet verkeerd maar voegen weinig toe of zijn onuitvoerbaar. Daarnaast kan ook deze politieke partij het niet laten zich op een aantal punten weer met het 'hoe' te bemoeien. Tot slot alweer een pleidooi voor meer regeltjes. Niet alleen dat er daar al te veel van zijn, met wat meer regeltjes los je structurele problemen niet op...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom