zaterdag 19 juni 2010

Het ePortfolio gaat een nieuwe fase in

Het zal menigeen niet zijn ontgaan. Recent verschenen allerlei berichten over de oprichting van STePS: de Stichting ePortfolio Support. Er verschenen een tijdje terug al diverse berichten in de pers. Ik had al een uitnodiging gehad voor de oprichtingsbijeenkomst maar door allerlei oorzaken was me dat ontschoten en heb ik verstek laten gaan.

Vandaag kreeg ik een emailtje van Theo Mensen, een van de initiatiefnemers (misschien wel de initiatiefnemer?) en inmiddels secretaris van STePS met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan de LinkedIn-groep ePortfolio Support, "omdat we altijd meer supporters kunnen gebruiken".
Ik ken Theo nog van het Kennisnetproject ePortfolio waarbij een standaard werd gedefinieerd voor de uitwisseling van e-portfolio's. Mijn beeld was toen nog vooral een uitwisselingsstandaard om een portfolio mee te kunnen nemen van de ene opleiding naar de volgende. Van Theo begreep ik dat dat een veel te beperkte zienswijze was. Het ging immers om een leven lang leren en dus om een portfolio dat een levenlang mee moest kunnen. In de hele keten moesten met name werkgevers en arbeidsbemiddelaars een grote rol spelen.
Er werd indertijd nog gefilosofeerd over de mogelijkheid om ergens centraal een grote ePortfolio Databank (het werd toen anders genoemd) neer te zetten waar eenieder zijn persoonlijke portfolio zou kunnen stallen en beheren. Onderwijsinstellingern, werkgevers of arbeidsbemiddelaars moesten daar dan maar de gegevens gaan ophalen die ze nodig hadden.
Inmiddels is dat beeld aardig bijgesteld. In feite maakt het helemaal niet meer uit waar het portfolio staat, als de interoperabiliteit maar gewaarborgd is. Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk applicaties voldoen aan de standaard (NTA 2035). Dit is een uitwerking van de ePortfolio standaard zoals die enkele jaren geleden door Kennisnet is opgezet. De komende jaren zal die nog verder uitgewerkt worden.

Het initiatief draag ik uiteraard een warm hart toe, al zie ik toch nog wel wat, laat ik zeggen, 'aandachtspunten'. Een paar van die aandachtspunten voor de vuist weg:

  1. (Wilfred zei het in zijn blog ook al): KISS. Het zou zo maar kunnen dat er allerlei portfolio-formulieren worden opgezet rondom de standaard. Allerlei voorgedefinieerde velden om in te vullen. Het gevaar bestaat dan dat de overdraagbaarheid leidend wordt boven de inhoud.
  2. Het opzetten en bijhouden van een portfolio (e- of niet) is helemaal niet zo eenvoudig. Er zal dus behoorlijk wat aandacht moeten komen om goede portfolio's op te stellen. Op veel plekken in het onderwijs wordt wel aandacht besteed aan portfolio's. Of dat gebeurt op een manier dat dat een leven lang leren ondersteunt? Het vergt ook een deskundigheid van docenten om dat traject te begeleiden. Kortom: er zal met name veelk accent moeten worden gelegd op het leren omgaan met portfolio's.
  3. Er is veel te doen rond gegevensbestanden zoals bijvoorbeeld het Zorgdossier. Met name als allerlei dossiers aan elkaar worden geknoopt of de toegang tot die bestanden niet goed geregeld is (wil je een ziektekostenverzekeraar in zo'n zorgdossier laten neuzen?).
    In hoeverre gaat dat ook gelden voor ePortfolio's? Het is juist de bedoeling dat je als eigenaar toegang verleent aan opleidingsinstituten, werkgevers, coaches, arbeidsbemiddelaars, enzovoorts. Dat vraagt toch zeker om een bepaalde vorm van mediawijsheid!

Er is dus nog heel wat te doen om een leven lang leren te faciliteren! Leuk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom