zondag 1 april 2012

Steve Jobs school: mooie visie, dun plan.

Maurice de Hond heeft samen met een aantal andere mensen het initiatief gestart om te komen tot 'Steve Jobs scholen' onder de naam o4nt (Onderwijs voor een nieuwe tijd). Kinderen op deze school krijgen allemaal een iPad en mogen voor een belangrijk deel zelf bepalen wanneer en hoe ze wat leren. In het Manifest worden de idee├źn en uitgangspunten uitgelegd. Met een video wordt een en ander nog eens uitgelegd.

Het verbaast me niet van Maurice de Hond. Hij was het die enkele jaren geleden al met de uitspraak kwam dat kinderen van nature leren omgaan met allerlei technologi├źn en apparaten om vervolgens naar school te gaan 'om te leren hoe het vroeger was'.

Het lijkt een mooie blik op de toekomst, allemaal kinderen die geconcentreerd en gemotiveerd in eigen tempo en leerstijl bouwen aan hun persoonlijke talenten. Een school die werkt aan de '21 century skills', wie wil dat nou niet?
Maar eerlijk gezegd, ik vind het allemaal erg dun en een zelfs beetje achterhaald. Het concept doet denken aan Iederwijs, in de tien jaar dat dat bestaat toch niet bepaald een succes te noemen. Verder is het toch wel een beetje vreemd dat een onderwijsconcept wordt opgezet rondom een tool, een tablet-pc en dan nog wel specifiek de iPad. Drie jaar geleden bestond die nog niet eens, wie weet waar we over drie of vijf jaar staan.
Ook de initiatiefnemers erkennen dat veel dingen ook al terugkomen bij andere scholen:
Wij realiseren ons dat diverse elementen van onze aanpak ook bij andere schooltypen plaatsvinden. Wij realiseren ons ook, dat in steeds grotere mate technologie de scholen binnenkomt. Wij denken echter dat een belangrijk deel van onze vernieuwingen alleen plaats kan vinden binnen een volledig nieuw op te zetten school. Die nieuwe school is dusdanig opgezet dat snel gereageerd kan worden op veranderingen in de toekomst. De ervaringen van deze nieuwe school kunnen gebruikt worden door bestaande scholen bij hun veranderingsprocessen.
De waarneming klopt, er zijn al veel scholen die met iPads aan de slag zijn gegaan, er zijn ook al scholen die 50 weken per jaar open zijn. Een heldere onderbouwing waarom daar weer nieuwe scholen voor nodig zijn, ontbreekt. Nee, dan zou ik eerder kiezen om aan te sluiten bij concepten die verder uitgewerkt en uitgedacht zijn zoals de Sterrenschool.
Kortom, er is wat meer nodig dan een toekomstvisie, zoals Steve Jobs dat ook heeft laten zien!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom