dinsdag 28 november 2006

Werken aan de competentiematrix

Vanuit het e-Experiment 'Het Leren organiseren' heeft een groep van 4 roc's nagedacht over de manier waarop je het competentiegericht onderwijs en de individuele leertrajecten zou kunnen organiseren. Vanuit het idee dat je kunt flexibiliseren door te standaardiseren is er daarbij gewerkt aan een 'generiek onderwijs organisatie model'. Daarbij is ook een concept komen bovendrijven waarin een competentiematrix een centrale rol speelt.Hetlerenorganiserenmatrixdriehoek_2_2 In het plaatje wordt duidelijk gemaakt dat de competentiematrix in feite een dubbele rol speelt. Enerzijds bedoeld om als ontwerpkader te kunnen dienen voor de inrichting van het onderwijsaanbod, waaronder een digitaal aanbod van leerinhouden (content). Anderzijds dient het als basis voor het profiel van de lerende. De competentiematrix wordt gekopieerd en vervolgens op basis van de kenmerken van de lerende (intake!) bijgewerkt en als competentiemeter klaargezet. Op basis van het profiel wordt er een match gemaakt met het onderwijsaanbod (onderwijslogistiek). De resultaten van het leerproces worden beoordeeld en opgeslagen in het portfolio (niet in de afbeelding verwerkt). Het resultaat wordt ook geregistreerd in de competentiemeter waarmee dus de voortgang in beeld wordt gebracht.
In een extra bijeenkomst is door vertegenwoordigers van ROC Eindhoven, het Noorderpoortcollege, Leeuwenborgh Opleidingen en het Koning Wilem I College gediscussieerd over de specificaties van een digitale competentiematrix / competentiemeter. Dat was een heel boeiende discussie waarin duidelijk werd dat je nog steeds op heel veel verschillende manieren kunt praten over competentiegericht leren, individuele trajecten, toepassing van een portfolio, de status van een POP, beroepsproducten, beroepssituaties en nog veel andere zaken. Uiteindelijk heeft het gesprek een set functionele specificaties opgeleverd. Daarover later meer, dat moet eerst uitgewerkt worden.
Inmiddels worden er allerlei voorbereidingen getroffen voor een wat grootser opgezet project vanuit Kennisnet en ROC-i-Partners: project Flexibel Leren. Benieuwd wat dat gaat opleveren in termen van onderwijslogistiek, architectuur en de benodigde digitale ondersteuning..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom