zondag 26 november 2006

Op naar Web 2.0

Uit allerlei berichten in de samenleving valt op te maken dat de nieuwe generatie jongeren anders omgaat met technologie. Benamingen als 'de netgeneratie' of 'generatie einstein' worden daarbij gebruikt. Overigens blijkt er van 'netgeneratie' nog geen Wiki te bestaan!
Naar aanleiding van een presentatie in september voor een intern congres van ROC Eindhoven had ik al aangekondigd om met een aantal mensen eens te willen nadenken over wat dat nou betekent voor het onderwijs en de onderwijsgevenden. Tijdens een eerste interne bijeenkomst werd vooral aandacht besteed aan allerlei voorbeelden en tools die het nieuwe internet kenmerken. En dat bleken er toch weer heel wat meer te zijn dan ik zelf al dacht! Op deze wiki van Pierre Gorissen staan er in elk geval een hele hoop!
Natuurlijk kwam in de discussie naar voren dat we als onderwijs wel moeten omdat dat nou eenmaal de leefwereld is van de nieuwe generatie. Nou werd werd dat niet alleen behoorlijk gerelativeerd ('er zijn ook genoeg studenten die niet de beschikking hebben over een computer, die niet weten wat er gebeurt als je op de rechtermuisknop klikt, of die thuis vragen of de radio uitmag als ze een rijtje woordjes nog even willen repeteren'), er werd ook een andere interessante invalshoek geopperd: als we speciaal aandacht willen besteden aan het leertraject van de individuele student, dan moeten we gebruik maken van dit soort mogelijkheden om beter te kunnen aansluiten bij diens leerstijl.
Ook is er gesproken over het feit, dat chatten nog niet hetzelfde is als een weblog bijhouden: om een aantal goed te kunnen toepassen, is er ook discipline nodig en moet er aandacht besteed worden aan informatievaardigheden (tip!).
In elk geval willen we als kring doorgaan met nieuwe bijeenkomsten waarbij we ondermeer ook eens met de studenten zelf aan de slag willen. Verder gaan we bekijken hoe we de grassroot-projecten kunnen gebruiken om hier meer mee te kunnen doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom