zondag 3 december 2006

Project Flexibel Leren van start

Het 'nieuwe leren' of het 'nieuwe onderwijs', hoe het ook wordt genoemd, het staat in het middelpunt van de belangstelling. Terecht, er is heel wat gaande en er zijn zowel goede als minder goede dingen te melden. Natuurlijk zijn er mensen, die er een sport van lijken te maken om alleen die minder goede dingen er uit te lichten waardoor er een karikatuur van dat nieuwe leren ontstaat. Zie bijvoorbeeld Martin Sommer. Beter Onderwijs Nederland van Ad Verbruggen gaat wat minder ver maar is niet altijd consequent in de redeneringen.
Eén ding is zeker, op veel plaatsen loopt de onderwijsvernieuwing niet op rolletjes. Niet omdat de ideeën niet deugen maar omdat de implementatie te wensen over laat. Om de onderwijsvernieuwing goed uit de bus te laten komen moet er toch wat meer op de schop dan alleen de onderwijsfilosofie. Je bent er niet met wat praktijkgerichte opdrachten, een enthousiaste docent en wat computers. Om de onderwijsvernieuwing daadwerkelijk vruchten af te kunnen laten werpen zal er heel wat meer op de schop moeten, is er sprake van een compleet herontwerp van de school!
Onderwijsvernieuwing in een klein verband, dat lukt meestal wel. Op het moment dat het opgeschaald moet worden, wordt het anders. Dan komen er allerlei problemen boven water.

In een samenwerkingsverband tussen ROC-i-Partners en Kennisnet ICT op School is er een project opgestart onder de naam 'Flexibel Leren', waarin vanuit de gedachte van het herontwerp en de nieuwe kwalificatiestructuur wordt nagedacht over de manier waarop je dat nu moet organiseren en welke rol IT daarbij kan spelen.
Een Kenniskring van vooral CvB-leden en deskundigen zal zich vooral richten op de problematiek op beleidsmatig en organisatorisch niveau en formuleert de uitgangspunten. Een projectgroep gaat op basis van die uitgangspunten op zoek naar best practices zowel binnen als buiten het onderwijsveld en vertaalt die in een architectuur.
Op 1 dember 2006 kwam de projectgroep voor het eerst bij elkaar om het project te bespreken. Op 18 december 2006 gaat de Kenniskring van start. Het project moet in elk geval leiden tot een meer inzicht in de manier waarop het onderwijs georganiseerd moet worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom