maandag 12 april 2010

Flexibel onderwijs hoeft niet zo moeilijk te zijn (2)

Een tijdje terug trok ik de stoute schoenen aan en besteedde ik in een berichtje aandacht aan een workshop FlexCollege, die we met ondersteuning van Kennisnet zouden gaan organiseren. De schroom die ik vooraf voelde, bleek achteraf helemaal niet nodig. Sterker nog, het bericht leverde net zoveel respons op voor de workshop als de formele uitnodigingen die we hadden rondgestuurd!
Op woensdag 7 april gingen we met 10 mensen in Amersfoort aan de slag om het FlexCollege van een aantal adviezen te voorzien. Een ietwat ingedikt verslag heb ik hier neergezet. De gebruikte presentatie staat hier.

Een beetje spannend was het wel. In een 'normaal' workshoptraject houden we vooraf een uitgebreide intake zodat de inhoud kan worden afgestemd op de leervraag van de organisatie. In dit geval waren verschillende instellingen vertegenwoordigd, elk met hun eigen leervragen. Dat leverde echter een heel aardige mix van vraagstukken en inzichten op!

In de workshop wordt het FlexCollege gepresenteerd als een instelling, die vanuit een visie op flexibilisering op zoek is naar een goed organiseerbare vorm maar daarbij tot de conclusie komt dat het antwoord op een complex vraagstuk niet altijd een complexe oplossing hoeft te zijn. In eerste instantie heeft het FlexCollege toegewerkt naar een organisatie- en planningsmodel met alleen maar individuele leerroutes (het animatiefilmpje staat hier op marktplaatsmbo, let op flv-player nodig). Dit model is vervolgens gesimuleerd om beter inzicht te krijgen in de consequenties. De simulatie laat wel zien, dat het model wel werkt.
Het FlexCollege komt echter tot de conclusie, dat het model alleen kan worden ingevoerd als aan alle randvoorwaarden (organisatie, deskundig personeel, perfecte planning, goede ICT) volledig wordt voldaan. Op basis van de twijfels die dat oplevert, besluit het FlexCollege om de ambities nog eens tegen het licht te houden. Op basis van een nieuwe interpretatie van de 80-20 regel wordt het onderwijs in een veel eenvoudiger organisatiemodel gegoten, al zijn daarmee niet alle vragen onmiddellijk beantwoord.
In de workshop worden de deelnemers gevraagd advies uit te brengen over de fasering van het model, een uitwerking van een aantal ambities in het model, inrichting van de flexcatalogus (onderwijscatalogus) en het planningsproces.

Natuurlijk werden tijdens deze workshop van een dagdeel niet alle problemen van het FlexCollege volledig opgelost. De opbrengst van de bijeenkomst zat veel meer in het expliciet maken van vraagstukken en een start maken met een aantal denkprocessen. De mooiste bijdrage aan de evaluatieronde was wel, dat één van de deelnemers aangaf, dat hij zich realiseerde dat zijn instelling al veel meer flexibiliteit bood dan vooraf gedacht. Er is natuurlijker geen makkelijker manier om meer flexibiliteit te realiseren dan dat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom