zondag 13 februari 2011

Om uit te proberen: een 'Laptop Ambitietool'

In een bericht in september 2010 besteedde ik aandacht aan de ICT Ambitietool. De ICT Ambitietool is een betrekkelijk eenvoudige tool (een Excel-applicatie) waarmee scholen een relatie kunnen leggen tussen een aantal onderwijskundige en organisatorische ambities en de daarbij behorende ICT-uitdagingen en -mogelijkheden. Dat heeft indertijd wat aardige reacties opgeleverd, al moet ik daarbij zeggen dat ik van niemand iets teruggehoord heb van eventuele ervaringen met de tool. Het heeft toen wel geleid tot een vervolg...

Op verzoek van ROC Aventus is er een afgeleide versie gemaakt die teams helpt bij het in kaart brengen van tal van aspecten rondom de introductie van laptops in het onderwijs.

De oorspronkelijke ICT Ambitietool werkt betrekkelijk eenvoudig. Je scoort op een aantal ambities die de onderwijsinstelling nastreeft. Vervolgens beantwoord je een aantal vragen over de huidige situatie. De tool laat  daarnazien  waar je op ICT-gebied aan zou moeten werken om de ambities te kunnen ondersteunen of te versterken. 

Om daar een Laptop Ambitietool van te maken, leek me niet zo moeilijk. Je herformuleert wat ambities, je haalt wat vragen weg en zet er wat andere vragen bij en vervolgens pas je de relaties aan tussen de twee lijsten in een matrix en klaar...

Dat bleek minder simpel. Je kunt namelijk op twee manieren kijken naar de aspecten rondom laptops:

  1. Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om laptops te kunnen gebruiken in het onderwijs? (dat gaat dan over zaken als draadloos internet, stopcontacten, helpdesk, geschikt lesmateriaal, dat soort dingen).
  2. In hoeverre vormt het ontbreken van laptops een beperkende factor in de onderwijsontwikkeling? Of te wel: wat kan ineens wel of beter als je beschikt over laptops?  

Die tool moet dus beide aspecten in kaart brengen. Technisch is dat gelukt. Nu is het natuurlijk de vraag: is dit ook bruikbaar? Op dit moment wordt de tool gebruikt in een pilot bij ROC Aventus. Zo gauw duidelijk is wat daar uitkomt, zal ik dat hier wel berichten!

Er zijn twee versies. De versie, die hier beschikbaar wordt gesteld, is de simpele versie. Als je die invult, krijg je een aardig beeld wat je instelling of team nog te doen staat (op basis van wat er ingevuld is, natuurlijk). De tweede versie is strikt genomen geen uitgebreid alternatief op de eerste versie maar biedt de mogelijkheid om een achttal ingevulde tools met elkaar te vergelijken. Dat biedt dan weer mogelijkheden om de tool in te zetten in een workshop en te kijken op welke punten er al dan niet overeenstemming bestaat in het team, of het nu gaat om ambities of om de huidige stand van zaken. 

Nieuwsgierig? Nou, je mag hem downloaden. We geven ook deze tool weg onder een CC-licentie 'zonder commercieel gebruik'. Wie het wil uitproberen, er op wil reageren, het toe wil passen of doorontwikkelen is bij deze van harte uitgenodigd. Wel graag een terugkoppeling! 
Let op: Er zit een tweetal macro's in het bestand. Bij het openen krijg je afhankelijk van je beveiligingsinstellingen een waarschuwing of wordt de macro zelfs automatisch uitgeschakeld. Als je liever geen bestand met macro's opent, kun je gerust kiezen voor 'Macro uitschakelen', dat heeft geen invloed op de werking van de tool. Alleen de knop 'Leegmaken' in de vragenlijst en de knop 'Afdrukken' werken dan niet. Voor 'Afdrukken' is dat niet eens zo erg, de knop werkt hetzelfde als Afdrukvoorbeeld. 

1 opmerking:

  1. We hebben vandaag met het Platform ICT van Gilde Opleidingen gekeken naar deze tool. Vooraf hadden de leden 'm ingevuld. Ik heb de uitkomsten samengevat. Onze feedback: zeker geschikt om binnen je organisatie het gesprek op gang te brengen over ICT/laptops in het onderwijs. Je kunt 'm vrij snel invullen en hebt dan gespreksstof. Bepalend is wel vanuit welk perspectief je de tool invult. Managers? ICT-ers? Onderwijsgevenden? Eigenlijk kun je deze tool het beste individueel door meerdere medewerkers, vanuit meerdere perspectieven, invullen. En vervolgens samenvoegen om tot een gezamenlijk resultaat te komen (waarbij je vervolgens weer op scores van de verschillende functies in kunt zoomen). Dat is nu niet mogelijk. Tenslotte viel ons op dat deze Laptop ambitietool maar deels over laptops gaat (vooral ICT in het algemeen). De link met laptops is soms wat vergezocht. Ook vraag ik me af of alle elementen van Vier in Balans er voldoende in vertegenwoordigd zijn (o.a. visie, leiderschap). We willen je i.e.g. danken voor het delen.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom