donderdag 24 maart 2011

Actieplan MBO - het venijn van de getallen (2)

Het Actieplan MBO van Marja van Bijsterveldt is naar mijn idee opvallend weinig in het nieuws. Ik zie er tenminste niet zoveel over passeren. Toch staat het op de agenda van veel besturen, zoals blijkt uit gesprekken, die ik regelmatig met hen voer. En elke keer komen er wel weer wat nieuwe aspecten boven water.

Neem nu het comprimeren van vierjarige tot driejarige opleidingen met een bekostigingssystematiek die er op neerkomt dat studenten gedurende het eerste jaar een ruime, tijdens het tweede jaar een normale en daarna een beperkte financiering krijgen. Dit heeft nogal wat consequenties.

  • In elk geval gaat er een jaar bekostiging af.
  • Het aantal uren zal worden geĆÆntensiveerd (van 850 naar 1000 in het eerste jaar) waarbij een maximum wordt gesteld aan het aantal uren BPV dat meegeteld mag worden. Kortom meer uren door de instelling te verzorgen, wat extra docenturen en meer lesruimtes vergt.
  • Ik werd gewezen op een speciale formulering in het Actieplan bij de intensivering van de uren: "Dit onder verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid van bevoegd onderwijspersoneel".
    Het staat er niet met zoveel woorden maar het lijkt er op alsof een extensivering van onderwijs door middel van bijvoorbeeld meer digitaal ondersteunde lessen (e-learning) niet zal worden toegestaan!
  • Het programma wordt zwaarder wat ertoe zal leiden dat er meer uitvallers zullen zijn, dan wel studenten die zullen kiezen voor een lager niveau. Er zal dus een verschuiving plaatsvinden van de hogere naar de lagere niveaus. Natuurlijk kun je een variant bedenken, waarbij studenten ook langer over hun opleiding mogen doen maar dat wordt wel in de bekostiging afgestraft (beperkte bekostiging).
  • Uit een nadere toelichting blijkt dat de bekostiging is gerelateerd aan het aantal jaren dat een student in het MBO verblijft. Doubleren of een overstap na een verkeerde keuze leidt er automatisch toe dat een opleiding niet meer volledig bekostigd wordt. Onderwijsinstellingen krijgen dus te maken met een forse rendementskorting. Het is maar de vraag of een verbetering van intake en begeleiding dit kunnen opvangen.

De MBO-raad gaat nog inhoudelijk reageren op het plan. Benieuwd wat ze daar nog meer aan addertjes onder het gras weten vandaan te halen, sterker nog: weten te pareren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom