vrijdag 15 april 2011

Flexibel onderwijs voor topsportleerlingen

De Metro kopte het al op de voorkant: Digitaal les voor topsporters. Gisteren organiseerden Kennisnet en het NOC*NSF een persbijeenkomst rondom de uitkomsten van het project 'Ruimte voor talent' in het kader van het Kennisnet/Surfnet Innovatieprogramma. Twee centra voor Topsportonderwijs (CTO) uit Heerenveen en Eindhoven krgen het onderwijs aan de topsportleerlingen niet meer georganiseerd rondom de sportagenda van de leerling. De situatie vroeg om een ander, veel flexibeler onderwijsconcept.
De oplossing werd gevonden door het grootste deel van onderwijs vorm te geven door middel van  e-learning. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat stelt immers eisen aan de leeromgeving, de digitale leermiddelen, de plannen van individuele leeroutes enzovoorts. Daarbij komt dan nog de vraag of de benodigde digitale systemen al beschikbaar zijn of dat er nog specifiek iets ontwikkeld moet worden. Kennisnet heeft daarom ondersteuning gezocht bij een aantal partijen bij het uitwerken van het oorspronkelijke onderwijsconcept.
Samen met een onderwijskundige van TriamFloat heb ik een bijdrage mogen leveren bij het uitwerken van het digitale onderwijsconcept. Wat voor eisen stel je aan de leermiddelen en aan de begeleiding?Hoe werkt een onderwijscatalogus (waarin het onderwijsaanbod is beschreven) idealiter samen met een onderwijsmagazijn (zeg maar: elektronische leeromgeving waarin de digitale leermiddelen zijn opgenomen)? Met collega's van Twynstra Gudde en Kennisnet zelf hebben we ook een marktscan gehouden waaruit duidelijk werd dat wat je nodig hebt voor een onderwijsconcept als dit al voor een belangrijk deel beschikbaar is op de markt! Ook veel van het benodigd lesmateriaal blijkt al beschikbaar te zijn. Mooie voorbeelden die prima in het onderwijsconcept passen bij o.a. Malmberg (Of Course), bij StudioVO, Math4All, Les2.0, enzovoorts. Meer over dit project is te vinden op innovatie.kennisnet.nl.
Het lijkt een beetje 'overdone' om voor twee scholen een dergelijk project op poten te zetten. Het punt is vooral dat hier een duidelijke noodzaak ligt om het onderwijs te innoveren omdat het bestaande concept niet meer voldoet. Dat geldt op veel meer plaatsen. In een dergelijke praktijksituatie wordt veel ervaring opgedaan voor andere scholen met andere situaties maar in wezen de zelfde problemen.
In situaties als dit, speelt geld altijd een cruciale rol. Dan is het toch zuur om te moeten constateren dat de overheid het allemaal welletjes vindt en de stekker trekt uit het Kennisnet/Surfnet Innovatieprogramma...
Het was geen makkelijk project maar dat geeft alleen des te meer voldoening als je er achteraf op terug kijkt. Met name de relatie tussen onderwijscatalogus en onderwijsmagazijn blijkt in de praktijk nog heel complexe materie te zijn. Zo'n legosteentjes metafoor zoals die bij Triple A wordt gebruikt, geeft veel inzicht maar blijkt in de praktijk toch wat lastiger te realiseren, zeker als de twee onderdelen niet in dezelfde applicatie zijn opgenomen. Hier is nog wel wat werk te verrichten.

2 opmerkingen:

  1. Paul Aerssens (N@tschool-beheerder) Sint-Joriscollege21 april 2011 om 12:27

    Het lijkt erop alsof Kennisnet alle credits toekomen voor de opzet van het project. Bekeken vanuit de werkvloer heeft de inbreng van Kennisnet in het CTO-project zich uitsluitend beperkt tot het opstellen van een onderwijskundig concept en niet het uitwerken daarvan. De uitwerking op het Sint-Joriscollege in Eindhoven vindt plaats op school samen met Threeships (N@tschool).

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Even als aanvulling is het wel aardig te vermelden dat Pleincollege Sint-Joris in Eindhoven de implementatie van 'Flexibel onderwijs voor topsportleerlingen' zal ondersteunen via haar elektronische leeromgeving N@Tschool! van Three Ships.
    Daarin worden zowel de onderwijscatalogus als het onderwijsmagazijn als basis gebruikt om te komen tot een digitale leer- en werkomgeving waarin studiewijzers, leermaterialen, huiswerk, projecten en online begeleiding via een virtueel klaslokaal een geheel vormt dat de leerling en sporter verbindt met zijn docenten, studiecoach, sportcoach en ouders dat hem of haar begeleidt naar een goede combinatie van leercarriere en sportcarriere.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom