dinsdag 23 september 2014

Even bijpraten ... #SamboICT en #Kennisnet

Zoals bij elke sambo-ICT conferentie praten Jan Bartling en Leo Bakker ons even bij over de belangrijkste thema's van dit moment.
 • Onderwijs
  • Leermiddelen en cloud
  • On-line leren in balans
 • Organiseren van onderwijs
  • Examineren
  • Informatievoorziening Focus op Vakmanschap (iFov) en de herstructurering van de kwalificatiestructiir (hKS)
 • Sturen en verantwoorden
  • iAgenda
  • Doorontwikkeling van BRON
 • IT-functie
  • Informatiebeveiliging
  • ICT Monitor

Leermiddelen en cloud
De implementatie van de iECK: (implementatie van de Educatieve ContentKeten). Inmiddels zijn er al 18 roc's die gebruik maken van de LiMBO-ECK methodiek. (LiMBO= Leermiddelen in het MBO). Ook uitgevers gaan er steeds meer mee doen. 
Er worden stappen gezet op het gebied van een unieke leerling ID, het beschikbaar stellen van productinformatie en de licentiestatus van de leermiddelen. Nu moet er nog een regiefunctie in het leven geroepen worden. Dat is een bestuurlijke aangelegenheid waar later in het jaar meer over bekend zal zijn.

Functioneel beeld van de MBO Cloud
De MBOcloud is gekoppeld aan de iECK. Er is een plateuaplanning opgesteld waarin gefaseerd gewerkt wordt aan clouddiensten, met name het ontsluiten van leermiddelen.

Veel instellingen worstelen met de vraag hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden. Daarbij speelt vooral de vraag hoe online leren daarbij een rol kan spelen. Kennisnet werkt aan een model: Online Leren in Balans. Het gaat om benodigde functionaliteiten en een applicatielandschap. Er wordt ook een rekenmodel geboden om te kijken of een opleiding met de inzet van online leren aan de regels van Onderwijstijd voldoet. Vier in balans+ ligt hieronder aan de basis. 

Examinering
Er ligt een procesmodel (een referentiekader) voor examenprocessen. Het is een programma van eisen voor examencommissies  die daarmee naar de informatiemanager kunnen stappen. 
Op dit moment wordt Facet als examineringsprogramma uitgerold. Vraag daarbij is of het programma ook gebruikt kan worden voor andere functionaliteiten, planning, inschrijven, analyses en dergelijke. 

iFoV en hKS
Er is een programma van eisen opgesteld voor processen rondom met name keuzedelen in de kwalificatiestructuur. Allerlei partijen zijn in samenwerking met Sambo-ICT aan het kijken naar de verdere uitwerking. Daar worden allerlei issues besproken die in de realisatie naar boven komen. Daar zullen extra administratieve lasten aan vast zitten. Zo moeten niet alleen de crebo's maar ook de keuzedelen op een onderwijsovereenkomst maar ook op het diploma moeten komen. Er zijn consequenties voor de bekostiging. 
Systemen zullen aangepast moeten worden. Leveranciers worden in deze trajecten meegenomen. 

iAgenda
Er is onrust ontstaan over allerlei consequenties van FoV en hKS. Veel is niet duidelijk, steeds allerlei uitwerkingen, is het allemaal niet te veel?
Dat gevoel moet je omzetten in inzicht. Zo is de iAgenda ontstaan. Met alle betrokken partijen is er gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren op i-gebied. Dat heeft een lijst van 120 punten opgeleverd, rijp en groen door elkaar. Daarin moet geprioriteerd worden, daar moet op gestuurd worden. 
Niet alles valt te sturen omdat de politiek allerlei veranderingen zo maar kan door voeren. 

BRON moet technisch aangepast worden om in plaats van bestanden berichten terug te kunnen krijgen. Dat brengt ook een nieuwe werkwijze met zich mee. Leveranciers zullen hun systemen er op aanpassen. Complexe materie. Het is daarbij ook nog maar de vraag of alle leveranciers hier in mee willen of kunnen! 

Vandaag wordt een boekje gelanceerd over informatiebeveiliging. Er is een taskforce gestart dat een actieplan heeft opgesteld. Vijf werkgroepen gaan aan de slag met allerlei aspecten rondom dit thema. Tooling, scholing, audits, communicatie.

ICT Monitor
Ook dit jaar gaat er weer een ICT Monitor lopen na een beetje een beperkt resultaat van vorig jaar. Vanaf november worden instellingen weer gevraagd  om de monitor in te vullen. Er is een aantal verbeteringen in aan gebracht. De tooling is verbeterd. Er is nu koppeling met de MBO benchmark een aantal vragen is aangepast. Toch kan het niet anders dan een betrekkelijk oppervlakkige monitor zijn, die niet gevalideerd is, wat in de praktijk leidt tot het vergelijken van appels met peren. Voor de instellingen die er nog een slag dieper in willen gaan is er natuurlijk altijd nog de ICT Benchmark van M&I! ;-)

Er gaat een tweede programma van start in december 2014. Projectleiders binnen scholen die er mee aan de slag gaan kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

En hiermee hebben we weer een aardig overzicht van wat er actueel is op ICT-gebied in het MBO...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom