dinsdag 27 februari 2007

Competentiegericht leren in de krant

In de Volkskrant van 24 februari 2007 laat H.J. Schoo even zien dat hij net zo min verstand heeft van de onderwijsvernieuwing in het mbo als Beter Onderwijs Nederland. Ook in zijn column geeft hij onder de kop 'Onderwijsvrijheden' aan dat "het onzinnig is om vernieuwingen in het onderwijs nationaal uit te rollen zoals in het mbo staat te gebeuren". En "niet het nieuwe leren -of de klassieke onderwijsvrijheid- is niet het probleem, maar het feit dat concurrende onderwijsmethoden worden geƫlimineerd".
Ik snap wel dat de invoering van de competentiegericht onderwijs wordt vereenzelvigd met 'het nieuwe leren' maar is het niet hetzelfde! Vroeger had je dat probleem veel minder: we spraken niet van 'eindtermgericht onderwijs'. Dat er behoefte is om meer integraal naar het functioneren van mensen in hun beroep te kijken en dus minder naar alleen maar de kennis en vaardigheden leidt er toe dat dat functioneren in termen van competenties moet worden beschreven. Dat heeft consequenties voor de manier waarop je gaat examineren (een competentie meet je nou eenmaal niet met een meerkeuzetoets) en de manier waarop je je onderwijs inricht. Maar als je daar een beetje in verdiept dan zul je zien dat er nog heel wat didactische varianten bestaan van competentiegericht onderwijs. En dat daar ook gewone theoretische lessen hard bij nodig zijn! Sterker nog, scholen met een vrij traditioneel lesrooster kunnen ook competentiegericht onderwijs verzorgen. Het zou mijn keus niet zijn, maar daar hebben we de onderwijsvrijheid voor, toch? Ik hoop dus ook dat die knappe minister, waar Schoo het over heeft, in staat zal zijn het allemaal eens goed uit te leggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom