zaterdag 17 februari 2007

Onderwijslogistiek (2)

Op basis van van de definitie van logistiek (zoals omschreven in wikipedia) zou je de volgende (werk-)definitie van onderwijslogistiek kunnen formuleren:

Onderwijslogistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van individuele leertrajecten met de daarbij behorende informatiestromen via ontwikkeling van opleidingen, intake, opstellen en uitvoering leerarrangementen en kwalificering met het benodigde personeel, met als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van zowel de lerende als de arbeidsmarkt.
Korte definitie: de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten.

In de hele definitie komt 'competentiegericht onderwijs' niet voor! Op zich is het daar natuurlijk wel om begonnen. Competentiegericht onderwijs vraagt een grotere flexibiliteit van de organisatie omdat het gericht is op de individuele lerende. En daar komen dan de individuele leertrajecten om de hoek kijken. Hoewel dat vaak aangeduid met 'maatwerk' is het dat natuurlijk niet. Het is onmogelijk (onbetaalbaar) om individueel onderwijs te organiseren. Dat moet dus slimmer: massa-individualisatie. En daar komt dus de onderwijslogistiek om de hoek kijken.

Nog een kleine ontboezeming: als ik na even hard zwoegen bovenstaande definitie nog eens nalees bekruipt me toch het gevoel van 'is dat nou alles?' En ook een beetje van, 'en wat kan ik er nou mee?'. Kortom, het zal verder uitgewerkt moeten worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom