woensdag 26 november 2008

Het probleem van de uitval is opgelost!

Het probleem van de enorme uitval in het onderwijs is opgelost!
Dat zou je haast gaan denken als je de introductie leest van een artikeltje dat onlangs in de 'Etalage van goede ideeën' van de Volkskrant stond. In die rubriek worden mensen gevraagd ideeën op te sturen voor bepaalde problemen en dit keer ging dat dus over de uitval in het onderwijs. En blijkbaar zijn er heeeel erg veel ideeën! Maar dat blijkt dan ook wel uit de website van het Ministerie speciaal gericht op de uitval. In elk geval is het feit dat de uitval van ongekwalifeerde uitstromers (geen startkwalificatie op niveaus 2) de afgelopen jaar gestaagd daalt daar terug te vinden. Maar dat het probleem nou opgelost is...

Het ROC van Amsterdam wordt genoemd als een voorbeeld waar studenten onmiddellijk benaderd worden als ze een dag wegblijven. Ook wordt het VM2-project genoemd, het project waar VMBO-leerlingen doorstromen naar een MBO-2 opleiding maar dan wel op dezelfde locatie. Het idee achter het project is, dat uitval onder meer veroorzaakt wordt door een slechte match tussen de oorspronkelijke en de vervolgopleiding. dat zou hiermee kunnen worden voorkomen. Dit jaar is het eerste cohort van de experimenten begonnen, volgend jaar volgt een tweede cohort.

Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het FC XL-experiment, het experiment van het FrieslandCollege waar jongeren een jaar lang dingen kunnen uitproberen. Ook dat concept zie je in verschillende vormen bij meerdere roc's terug, maar dit is wel een heel mooie uitwerking. De aansluiting op een vervolgopleiding is nog wel een lastig punt.

Als je alleen in september en januari kan beginnen, wordt het niks. Aan die flexibiliteit wordt op veel mbo-opleidingen gewerkt, maar zover is het nog lang niet.

Lijkt me wel wat voor een volgende Etalage van goede ideeën: Hoe organiseer je het onderwijs wat flexibeler? Ik stuur wel wat in...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom