zondag 8 maart 2009

Verkeerde studiekeus en uitval

Een paar dagen geleden stond in de Volkskrant een artikel 'Weg van school na foute keuze'. Onderzoek toont aan dat pakweg 20% van de uitval in het MBO wordt veroorzaakt door een verkeerde studiekeuze. Onderzoeker Meng vindt dat het probleem topprioriteit moet krijgen. Men is van mening, dat als studenten verkeerd gekozen hebben, ze zo snel mogelijk weer aan een nieuwe opleidingen moeten worden geholpen. Als ze een half jaar thuiszitten is de kans groot dat ze helemaal niet meer naar school gaan. Hij onderschrijft de suggestie van Plasterk om nog eens na te denken over de vroege studiekeuze.

Wat me opvalt aan dit artikeltje is het moment: 5 maart 2009. Alsof dit een nieuw inzicht is. Dit wisten we allemaal al lang. Er wordt al lang grote prioriteit gegeven aan een goede voorlichting, een 'warme overdracht, intake, een orientatieperiode. En al die instellingen die worstelen met het realiseren van meerdere instrommomenten doen dat nou juist om te voorkomen dat uitvallers een half jaar moeten wachten voor ze aan een nieuwe opleiding kunnen beginnen! De nieuwswaarde zit hem dus in iets anders.
Eigenlijk geeft het artikel aan, dat er tot nu toe sprake is geweest van een aanname van een correlatie tussen (verkeerde) studiekeus en uitval. En dus van beleid en maatregelen (periodisering en meedere instroommomenten), gebaseerd op die aanname. Nu is er dan de verlossing à la Dijsselbloem: er is een wetenschappelijke onderbouwing. Er is 'evidence'.

Begrijp me niet verkeerd: prima dat het onderzocht wordt. We krijgen beter inzicht in de omvang van het probleem. Beleid kan nog verder worden toegespitst op wat er nu bekend is. Mijn beetje cynische benadering betreft dan ook niet het onderzoek maar juist die roep om evidence. Moet gebeuren, maar wel op een verstandige manier. Veel aannames over wat werkt zijn blijkbaar nog niet zo slecht...

2 opmerkingen:

  1. zou het instellen van de bredere domeinen en orientatiefase er iets aan kunnen veranderen/verbeteren?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Er zou ook eens gekeken moeten worden naar hoe vmbo's de keuzebegeleiding uitvoeren. Volgens mij valt daar nog heel wat te verbeteren. Ik spreek uit ervaring als ouder van een zoon die vorig jaar de overgang maakte van VMBO naar RoC. Op de VMBO's wordt veel gedaan aan brede oriëntatie, maar als het specifieker wordt (niet meer 'iets in de techniek' maar: welke opleiding precies) dan schiet die begeleiding ernstig te kort.
    Ook op het ROC waar ik werk zie ik vaak dat leerlingen een opleiding zijn gaan doen waar ze -door een betere keuzebegeleiding en voorbereiding- nooit voor gekozen zouden hebben. Ik geloof dat de oplossing ligt in een betere samenwerking tussen ROC's en VMBO's in de regio in de vorm van voorlichting, meeloopdagen, gesprekken met leerlingen die de ROC-opleiding volgen en meer.
    En last but not least: veel leerlingen die uit het VMBO komen voelen zich binnen het competentiegericht onderwijs van de ROC's behoorlijk aan hun lot overgelaten met onduidelijke opdrachten, weinig groepsbijeenkomsten, veel zelfuitzoekprojecten. Volgens mij is dat ook een belangrijke reden voor uitval.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom