woensdag 14 juli 2010

Piramideschrijven (2)

Als je het vorig berichtje nog niet gelezen hebt: doe dat dan eerst!

Situatie / context:De meeste rapporten worden geschreven vanuit de logica van de schrijver terwijl eigenlijk de lezer centraal moet staan.
Probleem / uitdaging:Lezers moeten rapporten of teksten voor een groot deel doorwerken voordat ze een antwoord krijgen op hun vraag. Veel van de informatie, die ze daarbij krijgen is niet of minder relevant.
Vraag: Op welke manier kan de structuur van rapporten beter worden afgestemd op de lezer?
Doel: De tekst moet duidelijk maken wat de belangrijkste voordelen en kenmerken zijn van piramideschrijven als methodiek
Doelgroep: Eenieder die wel eens rapporten, informatieve teksten of werkstukken moet schrijven
Karakter: Het is een 'wat'-vraag (wat is piramideschrijven?), de tekst is informerend van karakter.

De meeste mensen zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in alle informatie, die in rapporten wordt beschreven. Toch houden auteurs daar over het algemeen weinig rekening mee. De vraag is, of de kwaliteit van rapporten kan worden verbeterd als rapporten worden opgezet vanuit de lezer.

Rapporten met een piramidestructuur hebben de lezersvraag als leidraad en sluiten op die manier aan bij de logica van de lezer. Die begint het lezen van een rapport immers vanuit een vraag. Een rapport in piramidestijl beschrijft in eerste instantie de vraag (in een zekere context) en gaat vervolgens in op het antwoord op die vraag. In een piramiderapport staat de conclusie dus voorin in het rapport.
Die conclusie roept altijd weer vervolgvragen op waar in het rapport weer op ingegaan wordt. Zo ontstaat een structuur in piramidevorm.

Tijdens de voorbereiding op een rapport wordt een zogenaamd SCQ Framework uitgewerkt. Dit staat voor Situation - Complication - Question ofwel Situatie - Probleem - Vraag (zie de tabel aan het begin van dit bericht).

Een piramidestructuur is niet alleen geschikt voor rapporten maar ook voor memo's, brieven, mailtjes, artikelen, boeken, enzovoorts. Ook presentaties kunnen in piramidestijl worden uitgewerkt.

Het piramideschrijven is bedacht door Barbara Minto. Meer informatie is hier te vinden.

Nu is bovenstaande tekst natuurlijk niet compleet. Het geeft wel een indruk van wat de methodiek inhoudt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom