donderdag 31 januari 2008

CGO, wat kost dat nou? (dl 1)

Al drie keer heeft Patrick Koning op zijn weblog iets geschreven over de kosten van CGO. Het wordt aangehaald op andere weblogs. Het werd zelfs bij BON aangehaald in een discussie over CGO waar Patrick vervolgens vrolijk aan meedeed.

De berichtjes hebben me aan het denken en aan het googlen gezet. Op basis van de vraag: wat kost CGO nou eigenlijk? Daar moet toch informatie over te vinden zijn. Het resultaat van allerlei combinaties van zoektermen (enerzijds zoektermen als CGO, 'competentiegericht onderwijs', CGL, 'competentiegericht leren', 'competentieontwikkelend leren', enzovoorts, en dat in combinatie met anderzijds zoektermen als kosten, budget, begroting, financiën). Vrijwel de enige in cijfers uit te drukken resultaten waren het aantal gevonden hits. Maar niet bij OC&W, niet bij MBO2010, niet bij de MBO-raad of bij de Herontwerpschool is een heldere begroting te vinden waar een onderwijsinstelling houvast aan zou kunnen hebben. Zelfs het rapport van Berenschot, waar het toch ging om het in kaart brengen van de risico's van de invoering van CGO komt niet verder dan een 'van horen zeggen'.

Voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig nieuw stelsel zijn aanzienlijke investeringen binnen de onderwijsinstellingen noodzakelijk. Volgens de instellingen en de leerbedrijven brengt het nieuwe stelsel als zodanig óók hogere kosten met zich mee dan het ‘oude’ systeem.

En:

De financiering van het herontwerp vindt plaats vanuit reguliere middelen, innovatiemiddelen en geoormerkte specifieke middelen á € 5 miljoen euro. Tijdens het onderzoek hebben wij, bij de consultatie van actoren uit het betrokken veld, regelmatig vernomen dat de voor het herontwerp beschikbare middelen vèr onder de maat zouden zijn. Tegelijkertijd hebben wij echter geen onderbouwde voorstellen geconstateerd voor ophoging van de beschikbare middelen.

Misschien is de Netwerkschool wel een positieve uitzondering. Daar is een fictieve school opgezet op basis van een aantal uitgangspunten van het Herontwerp naar aanleiding van een reeks artikelen van Frank Kalshoven in onder meer de Volkskrant over het uitblijven van innovatie in het onderwijs. Nou was de insteek van de Netwerkschool, dat het rendement van elke onderwijseuro omhoog moest. Ik heb een tijd geleden de begroting eens bekeken en kwam tot de conclusie dat een aantal aannames in de begroting wel eens minder hard te maken zouden zijn, met natuurlijk de nodige consequenties van de hardheid van de begroting.

Dit alles roept bij mij een aantal vragen op: Op de eerste plaats, hoe kunnen de kosten van CGO in kaart worden gebracht? Wat kost CGO nou daadwerkelijk?
Maar daar wil ik ook de vraag nog tegenover zetten: in hoeverre is de uitspraak dat CGO duurder is, gebaseerd op aannames, op oud denken?

Wordt vervolgd...

2 opmerkingen:

 1. Hoi hoi,

  Leuk dat je mijn artikelen over de kosten van CGO noemt. Ikzelf ben ook erg verbaast dat er hierover amper informatie te vinden is. Derhalve probeer ik de discussie op te starten. Je prikkelt me met je opmerking over "oud denken". Ik ben benieuwd naar je reactie en mogelijke andere inzichten waar ik van kan leren.

  Ik heb je weblog in mijn lijstje opgenomen op mijn eigen weblog.

  Leuk je weblog gevonden te hebben.

  Succes, Patrick

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Jef,

  Zoals je misschein wel weet is KPC Groep hard aan het werk om juist de antwoorden op deze vraag inzichtelijk te maken. We maken hiervoor gebruik van een term die je onderwijslogistiek zou kunnen noemen. Het komt er grofweg op neer dat we inzichtelijk maken wat de verschillende bouwstenen kosten binnen het onderwijsproces in een bepaalde (vak)richting. We kijken dan echt naar alles en kunnen daardoor ook vaststellen of zaken eventueel efficienter zouden kunnen. De eerste antwoorden die een en ander hebben opgeleverd laten in ieder geval duidelijk zien dat CGO niet noodzakelijkerwijs duurder is. Integendeel: mits de processen inzichtelijk worden gemaakt, kan het zelfs financieel aanterekkelijker zijn.

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom