vrijdag 18 januari 2008

Take, shape, share...

In het verleden is als belangrijkste reden van het uitblijven van een echte doorbraak van de toepassing van ICT in het onderwijs het ontbreken van content genoemd. Dat heeft er toe geleid dat een aantal jaren gelden op initiatief van ROC-i-partners Kennisnet is gestart met het programma Educatieve Contentketen. Dit programma kende verschillende projecten die er in gezamenlijkheid voor moesten zorgen dat de beschikbaarheid van content niet meer als een beperkende factor voor de toepassing van ICT in het onderwijs zou kunnen worden be­schouwd. Denk hierbij aan projecten als Metadatering (met als resultaat het contentzoek­profiel), Zoeken en Vinden (met als resultaat EduRep) en contentstimulering (waar de regelingen Content­stimulering en Implementatie Contentketen onder vielen).

Tijdens de ROC-i themaconferentie van 16 en 17 januari werd in een aantal workshops ook aandacht besteed aan het project ‘Take, Shape, Share’. Met veel bevlogenheid lieten Albert de Vos (ROC Zeeland) en Frans Kamp (ROC Westerschelde) de (tussen-) resultaten van het project de revue passeren. De resultaten zijn gebaseerd op een reeks projecten in het kader van de Contentstimulering, Implementie Contentketen en inmiddels een Europees Leonardo-project. Op basis van het aloude principe ‘samen kunnen we meer dan alleen’ wordt er gewerkt aan een community waarin onderwijsinstellingen / docenten samenwerken bij het creĆ«ren van digitaal onderwijsmateriaal. Door daarbij ook gebruik te maken van al beschikbare content kan er natuurlijke meteen een flinke slag geslagen worden. Het uitgangspunt is verder simpel:  maak gebruik van het materiaal (Take), arrangeer dat naar behoefte (Shape) en geef het vervolgens terug aan de community (Share). Het op die manier beschikbare materiaal kan vrij gebruiktr worden in het onderwijs. Het idee is gebaseerd op de community van het Further Education National Community (FENC) in Engeland. Deze club werkt voor Engeland het nationaal curriculum uit en zoekt / maakt daar materiaal bij. Op die manier is daar een repository van meer dan 30.000 uur aan vrij bruikbaar lesmateriaal ontstaan.
Er zijn relaties gelegd met het FENC om zo dat materiaal beschikbaar te krijgen voor de Nederlandse markt en gebruik te kunnen maken van de infrastructuur (repository, arrangeer­tools). Binnen de verschillende TSS-projecten zijn al een aantal indrukwekkende resultaten geboekt. Afspraken met tal van partijen,  de beschikbaarheid van de FENC-repository, de koppeling met EduRep vanuit Portfolio4U op basis van het Nederlandse contentzoekprofiel, faciliteiten voor het maken en arrangeren van materialen met o.a. Wimba Coursegenie (op de Wimba site aangeduid als Wimba Create) met een onder­steuning van het metadateren.

Het project is nog (lang) niet klaar. Er moet nog gekeken worden naar de manier waarop het gebruik van de content kan worden gerelateerd aan competentieontwikkeling van de studenten die er mee werken en hoe het materiaal een rol zou kunnen spelen in het realiseren van individuele leertrajecten. Ik zou het ook nog wel interessant vinden om te bekijken hoe het geheel zou kunnen worden verbonden met TenCompetence.
In elk geval is duidelijk, dat we voor innovatieve projecten niet alleen naar de grote roc’s hoeven te kijken, ook de ‘kleintjes’ kunnen er wat van!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom