donderdag 24 januari 2008

Windows Live@edu goes live...

Tijdens de ROC-i Themaconferentie werd de implementatie van Live@edu bij het Graafschap College gepresenteerd. (Zie ook een voorgaand bericht.)
De toelichting op de functionaliteiten was een bekend verhaal, dat hoeft hier niet herhaald te worden. Het stuk waarin Wim Konings (ICT-manager van het GraafschapCollege) over zijn ervaringen vertelde, is des te interessanter om nog even expliciet aandacht aan te besteden.

Het oorspronkelijke beeld dat bij het GraafschapCollege bestond over de implementatie van Live@edu was, dat het ging om het verstrekken van een gratis emailadres aan alle studenten. Een ander doorslaggevend aspect was de extra voorziening van de SkyDrive, de opslagcapaciteit van 5 Gb, die aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Daarmee wordt een groot deel van de benodigde digitale opslagcapaciteit uitbesteed. En daarmee het beheer, de backups en allerlei aanverwante zaken.

Met alle overige voorzieningen (zie http://get.live.com/edu) wordt echter een extra aantal voorzieningen in huis gehaald, die gevolgen kunnen hebben voor het onderwijs en de onderwijsorganisatie. De mogelijkheid om op afstand samen te werken, te bloggen, foto's te publiceren, noem maar op, vraagt om een aantal uitspraken over hoe het onderwijs daarmee om wil gaan. Er spelen immers nog steeds discussies over het chatten op school, gebruik van weblogs, enzovoorts. Wat doe je met al eerder verstrekte emailadressen, met al bestaande functionaliteiten in bijvoorbeeld een elo of portal?
De voorziening wordt 'lifelong' verstrekt. Daarmee komt op de eerste plaats de vraag boven of je als organisatie je eigen domeinnaam aan het account wilt koppelen. Een lifelong onderwijsgerelateerde digitale omgeving biedt ook allerlei mogelijkheden voor alumni, maar dan moet je daar wel beleid voor formuleren. Alumnibeleid vergt immers dat het emailadres van de betrokkene bekend is. Maar een lifelong omgeving kan ook worden meegenomen naar de vervolgopleiding, die wellicht een ander emailadres aan het account wil koppelen. Dit is waarschijnlijk wel op te lossen met aliassen maar moet wel geregeld worden. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat de implementatie en het goed regelen van het identity management geen sinecure is. De aanbeveling is dan ook dat er gebruikt wordt gemaakt van een implementatiepartner die het traject goed begeleidt.

En de belofte, dat er geen reclame getoond wordt? In elk geval gedurende de tijd dat de student verbonden is aan de onderwijsinstelling geldt dit… Althans voor de emailomgeving. De andere functionaliteiten boden tijdens de presentatie uitzicht op tal van datingsites. Microsoft speelt echt in op de net(werk)generatie...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom