donderdag 26 augustus 2010

Onderwijs in 2025

In opdracht van het JRC-IPTS (Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies van de EU) hebben Slavi Stoyanov, Bert Hoogveld and Paul Kirschner recent een rapport uitgebracht over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs voor de komende 20 jaar onder de titel "Mapping Major Changes to Education and Training in 2025". Het gaat om een consultatie van een groep van 13 internationale experts (waaronder Rob Martens en Peter Sloep van de OU en Leo Plugge van Surf) om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van visie en scenario's om overheden te helpen prioriteiten te stellen op het gebied van onderwijs- en employabilitybeleid. 

In 3 achtereenvolgende stappen werden de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht, geclusterd en beoordeeld. Op basis van een trigger statement (“One specific change in education in 20 years will be that: …”) werden meer dan 200 mogelijke veranderingen verzameld. Die werden vervolgens in twaalf clusters ondergebracht die door de experts van een naam werden voorzien. Denk aan clusters als:

  • Life Long Learning
  • Formal learning goed informal
  • Individual en profession driven education
  • Technology in education
  • Roles of institutions
  • Social and individual nature of learning
  • Role of teacher
  • Enzovoorts...

De clusters maar ook de statements werden beoordeeld op belang en uitvoerbaarheid. Vooral een groot onderscheid tussen belang en uitvoerbaarheid werd belangrijk geacht: daar is werk aan de winkel voor de beleidsmakers!

"This general tendency is confirmed and further specified by a detailed look across clusters at the 57 statements that score higher than average on importance and, at the same time, lower than average on feasibility, thus indicating issues that will need particular attention by policy-makers. The most prominent of these are:

• the need to ensure appropriate, accessible and affordable education that caters for the learning needs of every citizen, irrespective of age;

• the importance of implementing pedagogies that focus on transversal competences, such as strategic, problem-oriented, situational thinking, creativity and learning to learn;

• the need to align technology and pedagogy to create participative learning environments which enable high quality learning experiences that keep participants interested and motivated;

• ways to integrate learning into the workplace, community and home;

• ways to adapt assessment strategies meaningfully to the manifold ways in which people actually learn; and

• the need to address the changing role of teachers as learning mediators and guides, enabling them to become lifelong learners themselves."

EUOnderwijs

 

De conclusie laat ziet, dat de experts sceptisch zijn over het vermogen van onderwijsinstellingen en het systeem als geheel om de veranderingen te kunnen realiseren.

"It becomes clear that, while the experts are optimistic about the development of technology-enhanced learning opportunities, they are sceptical about the feasibility of implementing learner-centred approaches in formal education and, in general, the ability of formal education systems and institutions to keep pace with change and become more flexible and dynamic."

Het is opvallend dat experts een aantal ontwikkelingen schetsen die zij voor de komende periode voorzien en daarbij tegelijkertijd aangeven dat ze er een hard hoofd in hebben of die ontwikkelingen wel te realiseren zijn...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom