zondag 23 januari 2011

SaMBO~ICT conferentie (4) Informatiemanagement over het voetlicht

Tijdens de presentatie van Jan Kees Meindersma, waar het vorige bericht ook al aan was gewijd, werd ook aandacht besteed aan het thema Informatiemanagement.
(Dat dat best wel een vaag thema is, blijkt uit het feit dat zelfs Wikipedia er nauwelijks iets over te melden heeft. Met Encyclo kom je ook nog niet veel verder, die verwijst ook weer naar Wikipedia.)

Kennisnet heeft een project uitgevoerd rondom het vraagstuk hoe je informatiemanagement in het onderwijs moet inrichten. Het is duidelijk dat je er niet bent met het aanstellen van een informatiemanager.
Moet dat bijvoorbeeld worden aangevlogen vanuit het informatiemanagement?  Of gaat het juist om de rol of functie van CIO / informatiemanager?
Als het thema wordt aangevlogen vanuit de eerste vraag gaat het eigen om invulling te geven aan het negenvlaks model van Rik Maes, van de Universiteit van Amsterdam, hier in een artikel uitgewerkt. In het tweede geval gaat het om het in kaart brengen van de rol of functie van de informatiemanager.

In de presentatie wordt een aantal aspecten genoemd. Een informatiemanager:

  • is een beleidsadviseur voor het management vanuit bedrijfskundige of onderwijskundige invalshoek. Opereert voor en meestal aan de vraagzijde van de informatievoorziening
  • is verantwoordelijk voor het expliciet maken van de informatiebehoefte
  • heeft een 'kraaiennestfunctie' en is betrokken bij innovaties, trends
  • is verantwoordelijk voor de Informatiestrategie
  • zet businesscases op samen met / onder verantwoordelijkheid van onderwijsmanagers

Uit de observaties tot nu toe blijkt, dat er sprake is van veel beelden en veel verschillende invullingen. Er is dan ook niet een beste manier van organiseren. Het kabn zowel een functie zijn maar ook een rol (iemand doet het erbij) dus is het ook voor kleinere instellingen mogelijk informatiemanagement in te richten.
Er zijn nog veel vragen over de toegevoegde waarde, aan criteria waaraan kun je aflezen of informatiemanagement goed belegd is in de organisatie enzovoorts.

Op 11 februari organiseert Kennisnet een bijeenkomst voor bestuurders, onderwijsmanagers, ICT-manager en informatiemanagers over deze vraagstukken. Het resultaat van die bijeenkomst moet uitmonden in een paper. 

Wie nog belangstelling heeft om die bijeenkomst bij te wonen (uitsluitend voor onderwijsinstellingen), kan contact opnemen met Jan Kees Meindersma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom