woensdag 6 juni 2007

Sociale innovatie

TiasNimbas organiseert in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een lezingencyclus rondom het thema Innovation Challenges vanuit het programma 'Brabant innoveert'. Eerder berichtte ik al over een lezing in deze cyclus van Henri Chesbrough. (Er is er nog eentje geweest van Rudi Moenaert van Tias zelf. Eerlijk gezegd kan ik me van die lezing niet meer zoveel herinneren. Blijkbaar geldt dat voor meer mensen want het heeft me vel moeite gekost er iets over terug te vinden...)

Op 5 juni was het de beurt aan Marc Vermeulen, die in het van Abbe/museum in Eindhoven een verhaal hield over sociale innovatie onder de titel: ´Het sociale van innovatie en de innovatie van het sociale´. Hij ging daarbij in op het sociale decor van innovaties, de sociale processen die een rol spelen bij innovaties en wat voor vernieuwing nog nodig is in de sociale processen. Het hele verhaal in een korte samenvatting weergeven is een onmogelijke opgave. Een paar aardige invalshoeken.

  1. In het eerste deel kwamen de 5 i´s uit het Sociaal Cultureel Rapport van 2004 van het CPB weer aan bod, even later nog even anders geordend naar 3 v's: versnelling, versnippering, verdichting. Vermeulen benaderde de verschillende thema's vanuit de sociologische invalshoek.
    Zo werd de individualisering getoetst aan de thema's van de Franse Revolutie: vrijheid (sterk verbeterd), gelijkheid (ook verbeterd), eenzaamheid in plaats van de beoogde broederschap lijkt het resultaat.
    Informatisering is een bekend fenomeen. Het voorbeeld dat een gemiddelde zaterdagkrant net zo veel informatie bevat als iemand in de achttiende eeuw in zijn hele leven te verwerken kreeg, sprak wel aan.
    Verder de intensivering of verdichting. 'Did you have your hype today?' Mensen willen onmiddellijk bediend worden, van het uitstellen van behoeftes is geen sprake meer. En dat, terwijl vroeger behoeftes tot wel in het hiernamaals moesten worden uitgesteld.
  2. Vanuit het thema ' Sociale processen bij vernieuwing' maakte Vermeulen duidelijk, dat we eigenlijk maar slechte beslissers zijn, maar zelden op een rationele manier keuzes maken. De kans om te overlijden door een vliegtuigongeluk wordt veel hoger ingeschat dan in werkelijkheid gebeurt terwijl de kans op een dodelijke val van een keukentrap veel lager scoort dan in werkelijkheid het geval is. Onderzoek wijst uit, dat winst of succes onevenredig veel lager wordt gewaardeerd dan verlies of mislukking (een hoge winst maakt matig gelukkig, een klein verlies erg ongelukkig). Veel keuzemogelijkheden bij producten of diensten maken dan ook, dat er meer kans is op een minder goede aankoop en wat leidt tot meer frustratie!
    Mensen zoeken steeds meer zekerheden, worden meer risicomijdend en denken of vinden dat de overheid het allemaal maar voor elkaar moeten hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom