maandag 22 januari 2007

"Ben ik in beeld?" (dl 2)

Zoals beloofd nog een aanvulling op de ROC-i-Partners conferentie van 17 en 18 januari.
Naast een paar andere interessante onderwerpen (Second Life, Gaming) heb ik gekzoen voor een presentatie rondom het meten van beroepscompetenties.
Binnen het Frieslandcollege werd geconstateerd dat veel coaches veel moeite hadden om een goed coachingsgesprek te voeren na de afronding van een leertaak door een deelnemer. In samenwerking met het LDC is een ontwerp gemaakt voor een tool waarmee een relatie kan worden gelegd tussen de uitgevoerde taak en het beroepscompetentieprofiel dat hoort bij het gekozen beroep. De resultaten kunnen worden opgenomen in het persoonlijk competentie­profiel. In feite een nieuwe benadering van de competentiemeter. Wat aardig is in de opzet is de gestandaardiseerde lijst van 128 beroepstaken (kerntaken) die gebruikt kunnen worden om in verschillende combinaties beroepsprofielen samen te stellen. Het mooie daarvan is dat het vervolgens eenvouding is om een matching te maken tussen de inmiddels behaalde resultaten en andere opleiding (vervolgstudie, profilering van het diploma, overstap). Nu nog afstemmen met de kwalificatiestructuur, zoals die door het co√∂rdinatiepunt van het Colo wordt gepubliceerd.

In de discussie werd aangegeven dat het toch zonde is dat wederom blijkt dat op tal van plaatsen het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Daar werd tegenin gebracht dat het op zich niet zo erg is dat op meerdere plaatsen gewerkt wordt aan verschillende uitwerkingen van van vergelijkbare of gerelateerde zaken als er vervolgens maar een proces van uitwisseling van knnis en ervaring op gang wordt gebracht. Dan wordt niet het wiel op nieuw uitgevonden, dan zal blijken dat we met zijn allen aan de spaken van een nieuw wiel aan het bouwen zijn. Dat er sprake is van een overlap of ‘dubbele spaken’ moeten we maar voor lief nemen, sterker nog, biedt de mogelijkheid om de beste spaken te selecteren in het wiel, dat we gezamenlijk aan het bouwen zijn!

Later heb ik met Magda Bruin (Kennisnet) nog eens gesproken over de kwalificatiestructuur zoals die door het coördinatiepunt van Colo momenteel gemetadateerd worden. Als dat nou eens een standaardlijst van kerntaken zou kunnen worden. Een nieuwe opleiding stel je dan samen door een aantal kerntaken op een bepaald niveau met elkaar te combineren. Dan kun je natuurlijk prima vergelijkingen maken waar een student staat na (een deel van) zijn opleiding door zijn resultaten in de competentiemeter te toetsen aan een competentieset van een andere opleiding. Kwalificatieprofielen haal je dan op bij het coördinatiepunt via een XML-bestand, inlezen en hop, aan de gang!

1 opmerking:

  1. Wat een prettige manier van schrijven heb jij: lange zinnen, maar toch heel leesbaar! Vloeit dit zo uit je pen, of ben jij veel tijd kwijt aan formuleren, doorstrepen en herformuleren? In ieder geval mijn complimenten. Ik moet het vaak hebben van korte prikkelende constateringen. Jij gaat lekker diep op inhoud in, een verrijking voor de edublogwereld!

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom