zaterdag 6 februari 2010

Jaarplan 2010 van Kennisnet

Kennisnetjaarplan2010_2 Ik had hem bij verschillende mensen al op het bureau zien liggen. Een mooi boekwerk in de huisstijl van Kennisnet: Jaarplan 2010. Het voelde niet helemaal lekker, waarom kregen al die mensen dat zomaar toegestuurd en ik niet?

Te vroeg gedacht, in mijn postvakje op kantoor lag een grote envelop met daarin het Jaarplan. Dubbel blij: het is een mooi boekwerk én ze waren me toch niet vergeten. Mocht je niet tot het selecte gezelschap behoren, die het jaarplan krijgt toegestuurd, geen nood: het is hier te downloaden.

Ik geef het meteen toe, ik heb niet het hele jaarplan gedetailleerd doorgewerkt. Daarvoor is het simpelweg te uitgebreid. Daar gaan ze bij Kennisnet ook van uit, de opbouw is zodanig dat '...de lezer zelf kan bepalen of hij een hoofdstuk geheel of gedeeltelijk wil lezen'.

Het jaarplan
Het boekwerk beschrijft in het eerste deel actuele ontwikkelingen in het onderwijs en komt dan via het gebruik van ICT in het onderwijs bij Kennisnet zelf. Kennisnet heeft als organisatie nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt die in een apart hoofdstuk worden beschreven. Kennisnet ziet zichzelf als Expert, Dienstverlener en Innovator met als kernwaarden Innovatief, Publiek, Onafhankelijk en Deskundig. Van daaruit wordt aandacht besteed aan de strategie, de verantwoording van de resultaten en de inhoudelijke focus. Die loopt via programmalijnen (organisatie, professionalisering en leermateriaal), onderzoek en interactie met het onderwijs.
Vorig jaar heeft Kennisnet een Meerjarenplan 2009-2012 uitgebracht. In het Jaarplan worden enkele aspecten uit dat Meerjarenplan aangescherpt. Zo is de Missie aangepast op een manier dat het niet meer alleen gaat om ICT in het onderwijs maar dat ook bedrijfsvoering er onder kan vallen:

Kennisnet ondersteunt en inspireert onderwijsinstellingen met onafhankelijke expertise en diensten bij het effectief gebruik van ICT.

In het tweede deel wordt een concrete uitwerking gegeven naar PO, VO en MBO. Voor elke sector worden relevante ontwikkelingen, toepassing van ICT en de insteek van Kennisnet in die sector beschreven. Vanuit de programmalijnen wordt voor elke sector de focus uitgewerkt tot doelstellingen en activiteiten. Een (piep-) kleine selectie:

  • Er wordt aandacht besteed aan het integreren van ICT in de onderwijsvisie van scholen.
    Vaak wordt expliciet aangegeven dat het scholen ontbreekt aan een goede visie op het gebruik van ICT. Mijn waarneming is, dat veel scholen wel een visie hebben (impliciet of expliciet) maar dat niet goed vertaald krijgen in concrete actiepunten of in een sturing op de realisatie.
  • ICT-competenties voor (aankomend) docenten
    Hiervoor wordt onder meer een self-assessment tool ontwikkeld.
  • Als het gaat om leermateriaal zet Kennisnet vooral in op het arrangeren en delen van materiaal door docenten.

In het plan wordt voorts nog aandacht besteed aan de strategische partners, aanvullende programma's en projecten zoals Acadin voor talentvolle leerlingen, een Expertisecentrum Mediawijsheid, Groen Kennisnet, het Innovatieprogramma van Surfnet en Kennisnet, Leraar24 en natuurlijk WikiWijs.

Ambitieus maar ambivalent
Het is een ambitieus programma. Bij het lezen (en deels doorbladeren en 'scannen') ben ik me toch steeds meer gaan afvragen voor wie dit document nu eigenlijk bedoeld is? Gaan directeuren en bestuurders het uitpluizen? Lezen docenten het door om een idee te krijgen wat ze kunnen verwachten? De ketenpartners?
Natuurlijk, Kennisnet zal duidelijk moeten maken wat het van plan is en hoe dat vorm moet krijgen. Maar eerlijk gezegd vliegt het plan wat hoog over als het gaat over de concreetheid van de plannen. Voor een jaarplan gaat het wel weer heel uitgebreid in op allerlei achtergronden (zoals de geschiedenis van Kennisnet). Dat maakt het plan een beetje ambivalent. Een mooi boekwerk, goed naslagwerk, mooi uitgewerkt communicatiemiddel maar net iets te weinig praktisch.
Kennisnetjaarplan2010bronnen_2 Ondanks deze kritische noot : ik vond het toch wel weer leuk om als één van de bronnen vermeld te worden (al klopt de link wel niet, maar ja).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom