dinsdag 20 maart 2007

Onderwijsinnovatie (1)

Wanneer is een onderwijsinstelling innovatief? Naar mijn idee zijn er drie verschillende manieren om daar naar te kijken.

  1. De onderwijsinstelling levert een bijdrage aan het kennisniveau van een regio, die daardoor innovatief of innovatiever kan worden. Dit komt bijvoorbeeld bij ROC Westerschelde tot uitdrukking (de desbetreffende brochure heb ik nog nergens kunnen vinden, die houd je tegoed).
  2. De onderwijsinstelling is bezig met allerlei vernieuwingen in of rond het onderwijs. De School voor de Toekomst van het Koning Willem I College is daar een mooi voorbeeld van.
  3. De onderwijsinstelling maakt gebruikt van de nieuwste inzichten op diverse terreinen om het onderwijs zowel inhoudelijk als organisatorisch te verbeteren. En daar is natuurlijk bijna elk roc een voorbeeld van...

Zonder de andere vormen tekort te willen doen, gaat mijn aandacht momenteel vooral uit naar de laatste vorm: hoe krijgen we ons onderwijs 'zo goed als de Volkskrant', om toch nog even naar een eerder bericht te verwijzen.

Laten we in een paar afleveringen eens wat nader inzoomen op het beschrijven van een innovatieve onderwijsinstelling. We beginnen bij de 'dikke van Dale':

in·no·va·tie (de ~ (v.), ~s)

1 invoering van iets nieuws

in·no·va·tief (bn.)

1 vernieuwend

Wikipedia geeft al wat meer aan:

Innovatie of vernieuwing is het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere verbanden. Het proces van innovatie draait om dingen op een nieuwe (en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken.

De desbetreffende wiki geeft al heel wat meer informatie naast de bovenstaande definitie. Met name dat er nogal een verschil is tussen een uitvinding en een innovatie. Dat is met een aardige metafoor wel duidelijk te maken.
Om voor de eerste auto van Schotland naar Londen te kunnen laten rijden moest er een paard en wagen met brandstof vooruit gestuurd worden. Om de zoveel kilometer moest er een hoeveelheid brandstof voor de auto achtergelaten worden. Met auto's alleen ben je er dus niet. Pas met een wegennet en een infrastructuur van tankstations kun je gaan spreken van een innovatie op het gebied van mobiliteit.
Met goede ideeën over competentiegericht onderwijs ben je er dus nog lang niet. Dat verklaart mijn belangstelling voor onderwijslogistiek: hoe krijgen we competentiegericht onderwijs georganiseerd? Daarnaast is het van belang, dat de mensen die het moeten uitvoeren het ook allemaal goed in de vingers hebben, zowel individueel als als team. En laten we de voorzieningen als gebouwen en ICT niet vergeten! Pas als al die factoren op de goede manier bij elkaar komen kan er daadwerkelijk sprake zijn van onderwijsinnovatie!

We gaan op zoek naar de voorbeelden en achtergronden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom