zondag 15 februari 2009

Politieke profilering

Jasper van Dijk (SP) heeft opnieuw een oproep gedaan een eind te maken aan het competentiegericht onderwijs. In feite doet hij 5 voorstellen:

1. De invoering van het competentiegericht onderwijs is onder de maat en wordt daarom stopgezet.
2. Doe breed onderzoek onder alle betrokkenen naar de gewenste inrichting en vernieuwing van het mbo.
3. Zorg voor draagvlak onder docenten tijdens de invoering van vernieuwingen.
4. Voor de niveaus 1 en 2 van het mbo wordt onderzoek gedaan naar intensief onderwijs voor overbelaste jongeren, in lijn met de aanbevelingen van Pieter Winsemius en de WRR.
5. Vernieuwingen vinden pas plaats als wordt voldaan aan de eisen van de commissie-Dijsselbloem, in het bijzonder wat betreft draagvlak en onderbouwing. Ook worden vernieuwingen altijd voorafgegaan door experimenten, zodat er genoeg tijd is voor bijstelling.

Op zich kan ik me wel wat voorstellen bij de onderbouwing bij het eerste punt, niet met dat voorstel. Ver kan ik me prima vinden in voorstel 2 en 3. Punt 4 lijkt me ook geen probleem, maar daar heb ik me (nog) niet in verdiept (zie ook hier). Punt 5 maakt me weer zo huiverig...

Moet je eens voorstellen als het hele CGO wordt teruggedraaid. Ook daar heeft Jasper een reactie op:

Maar de trein dendert door, zoals wel vaker bij grote projecten die een regering bedenkt (JSF, Betuwelijn). 'We zijn nu al zo ver gevorderd, we kunnen niet meer terug', is de gangbare redenering van de voorstanders. Dat is niets minder dan chantage. De grote fout bij onderwijsvernieuwingen is dat ze op papier worden bedacht en van bovenaf opgelegd. De uitvoerders – docenten en studenten – worden over het hoofd gezien. Maar zij zien als geen ander het verschil tussen papier en werkelijkheid.

Dat is toch wel een boute bewering. Nou is Jasper daar niet vies van. Hij hekelt dan ook die politici, die zich koste wat kost moeten profileren met een onderwijsvernieuwing 'waar niemand op zit te wachten'. Tegelijkertijd begin ik een beetje het gevoel te krijgen van het omgekeerde. Is die Jasper zich een beetje aan het profileren misschien? Ondanks de noodzaak voor een (weliswaar goed doordacht en met draagvlak ingevoerd) CGO kan deze SP'er zich straks op de borst kloppen als degene die het CGO koste wat kost heeft kunnen tegengehouden.
Tegen de tijd dat er dan een parlementaire enquete wordt gehouden over de deplorabele toestand van de economie en de slechte concurrentiepositie van Nederland in de geglobaliseerde wereld, mede als gevolg van een teruggedraaide, noodzakelijke vernieuwing het onderwijs, is deze meneer van Dijk allang weer politicus af...

4 opmerkingen:

 1. Heb je de foto die naast het artikel staat bekeken? Moedermavo?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jef, ik kan dit inhoudelijk helemaal niet beoordelen maar moet wel spontaan denken aan het 'Stockholmsyndroom' waarover ik pas bij Wilfred las. Jouw redenering kan ik prima volgen en lijkt me logisch. Belangrijk vind ik vooral jouw opmerking "... (weliswaar goed doordacht en met draagvlak ingevoerd)...".

  De weerstand tegen onderwijs- en andere vernieuwingen is me niet vreemd. Vernieuwen, cq. veranderen / innoveren is immers geen eenvoudig proces.

  Links:
  -> http://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom
  -> http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2009/02/naar-een-andere-elo-migreren.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste JoG, de essentie van wat ik bedoel met "... (weliswaar goed doordacht en met draagvlak ingevoerd)..." is nou juist dat de uitgangspunten van CGO wel kloppen maar de uitwerking nogal te wensen over laat. Het stopzetten van de invoering van CGO, zoals van Dijk betoogt, is dan zoiets als het weggooien van het kind met het badwater.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank je voor de nadere toelichting. Mijn indruk was dat in jouw ogen het meeste wel klopt aan de invoering van CGO, dat betreft dus de uitgangspunten (doordacht en met draagvlak voor die uitgangspunten) en je bent niet tevreden over de uitwerking als ik je goed begrijp. Valt die uitwerking nog aan te passen / bij te stellen? Zo ja, gebeurt dat ook? Verwijs me gerust naar een url of zo. Bij voorbaat dank.

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom