zondag 19 april 2009

Schooluitval op de Economische Agenda

Schooluitval is nog steeds een geweldig maatschappelijk probleem. In een recent rapport van de WRR, 'Vertrouwen in de school', wordt ingegaan op de problematiek. Hier worden de Voortijdig SchoolVerlaters (VSV'ers) ingedeeld in drie categorieƫn: 'opstappers', 'niet-kunners' en 'overbelasten'. Alweer een jaar geleden hield Pieter Winsemius de Kohnstammlezing 'Niemand houdt van ze' waarin een en ander al uit de doeken werd gedaan.
In een Volkskrantartikel van afgelopen zaterdag wordt een en ander nog eens op een rijtje gezet. Het probleem wordt aangeduid als een maatschappelijk probleem en moet dus ook integraal worden aangepakt. Daarmee wordt aangegeven dat de uitval niet zozeer een schoolprobleem is! Als je nagaat dat elke uitvaller die verloren gaat voor de arbeidsmarkt de samenleveing 1,8 miljoen kost: er is dus wat winst te behalen!
Van verschillende partijen zijn bijdragen nodig. De overheid moet zorgen voor minder versnippering en structurele financiƫle middelen in plaats van incidentele subsidies. Het onderwijs moet meer werk maken van van doorlopende leerlijnen, betere begeleiding en beroepskeuze, kleinschaligheid en betrokken leerkrachten. Jeugdzorg moet meer het het onderwijs samen doen, zodat vanuit de school direct kan worden doorverwezen naar bijvoorbeeld schuldsanering, begeleid wonen, enzovoorts. En van de werkgevers worden meer werkervaringsplaatsen gevraagd maar ook meer beroepeninformatie om de beroepskeuze te kunnen ondersteunen.

Ik herken me wel in die bovenstaande punten, ook wat moementeel in scholen gebeurt met het organiseren van ZorgAdviesTeams (ZAT), waarmee de relatie tussen school en zorgverlening wordt verbeterd. Na wat gesprekken met mensen van een grootstedelijk roc herken ik me ook maar al te goed in het commentaar van Roel in 't Veld in het Volkskrantartikel, waarin hij aangeeft dat de Onderwijsinspectie 'perverse prikkels' uitdeelt. Scholen worden beboet voor voortijdig schooluitval en krijgen zo een prikkel risicoleerlingen te mijden. Als ze wel alles op alles zetten om die jongeren een kans te geven, krijgen ze het predikaat 'zwakke school'.

De Volkskrant organiseert op 21 april in Utrecht een debat in het kader van de Economisch Agenda en besteedt in de aanloop daarvan in een aantal artikelen aandacht aan het probleem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom