vrijdag 3 april 2009

Werken aan een 'Denkcadeau'

Hoe creatief kun je zijn? Bij de afscheid van een collega werd bedacht dat het wel aardig zou zijn om alle genodigden een cadeautje te geven. Niet zomaar een cadeau, nee, een denkcadeau.

In een inleiding gaf Bert Mulder (onder andere lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool) een overzicht van een aantal trends. Zo gaf hij aan, dat er voortdurend sprake is van kostenstijgingen in allerlei sectoren die op een één of andere manier opgevangen zouden moeten worden door meer productiviteit. Maar dat is lastig in sectoren als onderwijs of zorg. Sterker nog, in een anekdote vertelde Mulder dat een aantal medewerkers van een zorginstelling ging brainstormen over manieren om de instelling een kleine 10% goedkoper te laten werken. Bij het becijferen wat het zou kosten om, in hun ogen redelijke zorg te kunnen geven, kwamen zij er op uit dat ze eigenlijk 40% tekort kwamen.
Het beeld is, dat het innoverend vermogen daalt, budgetten dalen en daarmee ook het vertrouwen in de overheid. Dat vraagt om een andere kijk op de samenleving. Dus even een stap terug en vanuit die positie dingen bedenken om het anders te gaan doen.

Mulder beschreef (veel uitgebreider) een aantal ttrends, die door de huidige informatieinfrastructuur worden ondersteund.

 • Werken
  Werk wordt flexibeler, mobieler. Dus ook de regelgeving. Zo zie je al pensioenvoorzieningen komen voor uitzendkrachten. Er is een tendens, dat salarisadministraties niet meer vanuit de werkgever maar rond de werknemer worden georganiseerd. Die geeft door aan welk salarisadministratiekantoor het salaris moet worden overgemaakt.
 • Kennis en leren
  Er is een tijd lang een trend geweest dat kennis meer en meer binnen de organisaties zelf werd georganiseerd. Veel bedrijven kwamen met eigen research & development afdelingen. Inmiddels wordt kennis veel meer geoutsourced, worden kenniswerkers meer en meer ingehuurd op momenten dat dat nodig is. Kennis is gedistribueerd aanwezig
  Dat betekent ook een leven lang leren, persoonlijke leeromgevingen, het leren wordt meer en meer om het individu georganiseerd.
 • Organisaties
  De flexibiliteit van organisatis neemt toe door flexibele, zelforganiserende, vaak tijdelijke  werknemers. Het bedrijf zelf wordt door thuiswerken en ketensamenwerking ook steeds diffuser.
 • Klanten
  Ook de klant verandert door de invloed van de beschikbare informatie en informatiestructuren. Beter geïnformeerd, maar ook meer betrokken bij het productieproces van de eigen producten of diensten: prosumer en selfservice.
 • Financiën
  De behoefte aan transparantie wordt, onder meer door de huidige crisis, steeds groter. Om elk moment duidelijkheid te kunnen geven over de waarde van een bedrijf zijn andere waarderingsmodellen maar ook protocollen nodig om de waarde van een bedrijf voortdurend te kunnen weergeven. Daarvoor is ondermeer de XBRL-standaard in een recordtempo opgesteld.

Na het bespreken van de trend ging het publiek in kleine groepjes aan de slag met de situatie in de sectoren zorg, overheid en onderwijs. Elke sector kreeg een eigen stelling mee, die moest worden vertaald in drie implicaties. Van elke implicaties moesten vervolgens weer drie afgeleide implicaties in kaart worden gebracht.
Als je op die manier de toekomst van het onderwijs schetst op basis van te beperkte en zelfds dalende middelen, ontstaat een somber beeld van een braindrain, het verdwijnen van onderwijskennis en een politiek waarin wetenschap en kennis steeds meer wordt gewantrouwd, een onderbuiksamenleving in een ontwikkelingsland...
Oplossingen in de ICT-hoek liggen dan op het vlak van persoonlijke leeromgevingen, een digitale kennisinfrastructuur, ecoaches, enzovoorts.

Er waren meerdere groepen per sector, wat er uit de andere groepen en sectoren is gekomen zal nog worden samengevat in een publicatie. Ik houd je op de hoogte...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom