zondag 4 februari 2007

Onderwijsdebat

Op 1 februari werd een door de SP (afdeling Eindhoven) georganiseerd onderwijsdebat gehouden over de stand van het onderwijs in het MBO en het HBO. Norbert Verbraak (Fontys), Frida Hengeveld (ROC Eindhoven), Ad Verbrugge (BON), Jasper van Dijk (SP), Achmed Sadat en Ad van Nie (Aob) vormden het panel.
Eigenlijk was het debat niet zo spannend. Na een inleiding van een kwartier per persoon was de toon wel gezet. Fontys en ROC Eindhoven ontkennen de problemen helemaal niet maar leggen een duidelijk verband tussen de financiƫle ruimte en de bureaucratie, die door de overheid wordt afgedwongen. Ad Verbrugge blijft een beetje hangen op oude, inmiddels wat uitgekauwde zaken en legt vooral de nadruk op de plekken waar zaken doorgeschoten of aantoonbaar slecht georganiseerd zijn en generaliseert dat naar het hele onderwijs, ontkent de bezuinigingen glashard. Jasper van Dijk doet daar lekker aan mee, vindt het treurig 'dat uitgerekend het PvdA het parlementair onderzoek heeft aangevraagd' en verslikt zich bijna in de vraag of de tweede kamer de onderwijsinhoud maar moet gaan bepalen. Dat toch maar niet.
Veel kritische geluiden vanuit de zaal. Typisch dat de meeste mensen aangeven niet zozeer tegen het nieuwe leren te zijn (Uiteraard Norbert Verbraak en Frida Hengeveld niet maar ook Achmed Adat niet, Aad van Nie niet en Jasper van Dijk geven aan dat het zijn goede kanten heeft). Terecht want dat nieuwe leren is hard nodig. Waar we nog hard aan moeten werken is de organisatie van dat onderwijs (onderwijslogistiek), de theoretische basiskennis en daarmee de kwaliteit van de diploma's. Frida Hengeveld geeft terecht aan dat we niet moeten verwachten dat het allemaal wel eventjes snel geregeld is, dat daar tijd voor nodig is.

Een paar persoonlijke noten: prima dat er een stevige discussie wordt gevoerd, dat maakt wat los. In die zin is het goed dat er een BON is en dat de SP op een speciale website meningen verzamelt over Fontys en ROC Eindhoven. Neemt niet weg dat ze wat boter op hun hoofd hebben, niet snappen dat 'het nieuwe leren' iets heel anders is dan een onderwijsmethodiek en juist nastreeft dat elke leerling of student een persoonlijk leertraject zou moeten krijgen.
Verder valt te constateren dat de verschillen kleiner worden: het onderwijs ontkent de problemen en BON ziet ook wel dat de overheid wat steken heeft laten vallen en dat het dus niet alleen maar de schuld van het management van de megainstellingen is.
Nog even, dan staan we zij aan zij, krijgen we niet alleen echt beter onderwijs in Nederland, hebben we ook een beter Beter Onderwijs Nederland...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom