zondag 22 juni 2008

Het ELD gaat verder

In de tijd dat ik in de Adviesraad van het ELD zat (voorheen ELDvo, vandaar nog steeds de website www.ELDvo.nl), heb ik een aantal keren wat gemeld over het programma en de voortgang (hier, hier en hier).
In het juninummer van Onderwijsinnovatie van de OU stond een artikel met een overzicht van de stand van zaken. Het ELD moet gaan fungeren als universele stekker waarbij afspraken zijn gemaakt over de gegevenssets die moeten worden overgedragen. Dat past in de kanteling van het diploma- naar het loopbaandenken.

Eind vorig jaar leek het programma in zwaar weer terecht te komen toen het Ministerie van Onderwijs een duidelijk commitment van de verschillende sectoren eiste. de PO-raad en de VO-raad hebben toen een intentieverklaring getekend, de overige sectoren hebben aangegeven achter de ontwikkelingen te staan maar toch ook nog meer duidelijkheid wilden hebben.
In het artikel wordt heel summier aandacht besteed aan een van de meest belangrijke problemen bij de implementatie: een school zal de eigen (digitale) administratie perfect op orde moeten hebben. Je kunt wel zorggevens willen overdragen, als ze niet kunnen worden geregistreerd in één van de eigen systemen gaat dat niet lukken. En als het eigen systeem het wel mogelijk maakt om de gegevens te registreren, dan moet het ook wel gebeuren. Wat dat betreft wordt in het artikel wel heel makkelijk gesproken over gewaarborgde gegevens.

Niettemin is het een belangrijke ontwikkeling, die een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de doorlopende leerwegen (wellicht doorlopendende leerlijnen, zoals in het artikel wordt aangegeven). Strategisch zou het sterk zijn als het ELD wordt gepromoot op een manier dat een sterk accent wordt gelegd op de mogelijkheid dat het juist kan fungeren als een breekijzer voor een school om de eigen processen en administratie op orde te krijgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom