zondag 2 maart 2008

Open brief aan Geert Wilders

Geachte heer Wilders,

Er is veel ophef over de film, die in maak is, met name in de moslimwereld en naar aanleiding daarvan, ook hier in Nederland. Het zou natuurlijk een geweldige mop zijn als het om een heel verzoenende boodschap zou gaan, maar gezien de voorgeschiedenis en de manier waarop u zich in het openbaar uitlaat over de islam, acht ik dat hoogst onwaarschijnlijk.

Er is een aantal punten, waarin we het met elkaar eens zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid in het algemeen en de zorgen over de invloed van de fundamentalistische islam. Wat mij betreft geldt dat overigens ook voor de invloed van fundamentalistische Christenen, Hindoes, Sikhs of zelfs andere fundamentalistische bewegingen als anarchisten, dierenactivisten, pro-lifebewegingen, enzovoorts.

Waar we het niet met elkaar eens zijn, is dat eenieder het recht zou hebben de vrijheid van meningsuiting te gebruiken op een manier zoals u dat doet. Als u de film wilt uitzenden om te laten zien hoe intolerant fundamentalistische moslims zijn, kunt u wel stoppen. Dat weten we immers allang. Het maken en uitzenden van de film kan op basis van dat gegeven alleen nog maar worden uitgelegd als een welbewuste provocatie met consequenties voor velen, die daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Natuurlijk bent u niet degene die boycots uitroept, relletjes gaat schoppen of brand gaat stichten. Maar u bent wel degene die dat welbewust uitlokt. Als iemand die onder de mom van 'leeuwen zijn gevaarlijk' de beesten ophitst en vervolgens de kooi openzet om zijn gelijk te halen. Veel mensen leven inmiddels in angst voor wat u teweegbrengt.

Naar mijn idee zou het van een bewonderenswaardige vorm van lef getuigen, als u besluit de film niet uit te zenden. Het doel is immers allang bereikt. De intolerantie van de moslimwereld is met de aankondiging alleen al aangetoond, het niet uitzenden zou hen behoorlijk in het hemd zetten. Daarnaast is in Nederland en Europa het thema opnieuw en versterkt op de agenda gezet, u laat zien te beschikken over een strategisch inzicht en een grote impact, u bindt mensen in plaats ze te verdelen, uw acties hebben niet het averechtse effect van wat u zegt te willen bereiken. Misschien nog wel een beter plot dan een verzoenende film.

Ik wens u veel wijsheid toe...

2 opmerkingen:

Reacties zijn welkom