donderdag 21 januari 2010

saMBO~ICT conferentie - dag 1

De eerste saMBO~ICT-conferentie zit er op. Georganiseerd op de Groene Campus van Helicon Opleidingen in Helmond.

Bij de aftrap presenteerde Jan Bartling zich als nieuwe voorzitter van de club met de kernboodschap van de 5 s'en, die saMBO~ICT moeten kenmerken: samen - snel - simpel - sober - slim. In een aantal vervolgpresentaties kwam alweer een keur van onderwerpen voorbij.

Paul van Uffelen vertelde over zijn ervaringen bij het implementeren van een DLWO (digitale leer- en werkomgeving, eigenlijk een elo) voor de Hogeschool Amsterdam. Daar hebben ze besloten het in te richten in SharePoint.
Kern van zijn boodschap waren enkele bekende open deuren, die in de praktijk nog maar zo weinig echt worden toegepast:

  • Bij een ICT-implementatie moet duidelijk zijn wat het moet gaan opleveren. Geen ICT vanwege de ICT. Bij de Hogeschool Amsterdam werden strategische doelen geformuleerd (aanboren van het potentieel aan nieuwe studenten uit het omliggende bedrijfsleven, terugdringen van uitval, enzovoorts), die als basis moesten dienen voor het project.
  • Een ICT-implementatie moet vanuit het primaire proces worden vormgegeven. nadenken over de manier waarop je het onderwijs wilt vormgeven en van daaruit kijken hoe je daar ICT bij kunt gebruiken. In dit project was dat expliciet de benadering.

Een heel sterk punt vond ik de benadering van de DLWO als dienst aan het onderwijs. Door het op die manier te benaderen ontstaat een heldere relatie tussen de vraag- en aanbodkant. Het levert in elk geval weer wat 'food for thought' bij het opzetten van implementatietrajecten.

Maaike Stam gaf als keynote de tussenstand van het onderzoek naar de implementatie van laptops in het onderwijs. Het resultaat wordt binnenkort verwerkt in een publicatie van Kennisnet over dit onderwerp. In de aanpak zijn roc's benaderd die bezig waren met deze materie. Het geheel is opgezet rond de vragen die een dergelijk traject oproept rond aspecten als techniek, kosten, wet- en regelgeving, functionaliteit (voor het onderwijs), ondersteuning, enzovoorts. Vanuit die vragen werd een groot aantal aandachtspunten voor een implementatietraject gepresenteerd. Naar mijn gevoel schoot Maaike daarin een beetje door. Zo werden consequenties genoemd zoals de noodzaak van 24/7 ondersteuning, de aanschaf van smartboards in de klassen en nog een aantal punten. Naar mijn idee staan dat soort aspecten los van de invoering van laptops. Die hebben meer te maken met een toenmend gebruik van ICT in het algemeen of webapplicaties in het bijzonder in het onderwijs. Die kun je ook zonder laptops gebruiken! Natuurlijk kan het gebruik van laptops de toepassing van ICT versterken en ook zal een toenemend gebruik van ICT leiden tot een toenemende vraag naar een mobiel gebruik en dus laptops (of andere 'mobile devices') maar het gaat om twee verschillende zaken!
In elk geval werd prima duidelijk gemaakt dat het invoeren van laptops niet zo maar even een klusje is.

In een presentatie van Pierre Veelenturf werd ingegaan op het vraagstuk rondom Informatievragen. Alles bij elkaar zijn er wel 45 verschillende stakeholders die informatie opvragen bij mbo-instellingen. Soms gaat dat heel gestructureerd (BRON), vaak hebben verschillende stakeholders net iets andere informatievragen of erger nog, hebben verschillende instanties die samen als één stakeholder zouden kunnen worden gezien (gemeentes) afwijkende informatievragen. Lang niet altijd is duidelijk, waar die informatie voor nodig is (wat gaan ze er mee doe?). Er rijzen ook vragen over de rechtmatigheid van informatievragen. Mag de Inspectie wel vragen naar het percentage allochtonen? Wat dat houdt in, dat het kenmerk 'allochtoon' moet worden geregistreerd en het is nog maar de vraag of dat mag.
Ook het vraagstuk van de gegevendefinties kwam voorbij. Bekend is de discussie over rendement.
Pierre presenteerde een initiatief van de MBO-raad in samenwerking met saMBO~ICT en Kennisnet om de regie over die informatievragen meer naar de sector toe te trekken. Daarvoor gaat een club aan de slag. Meer weten? Stuur een mailtje naar p.veelenturf@mboraad.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom