zondag 24 januari 2010

Selecteren van applicaties

Tijdens een conferentie als die van saMBO~ICT wordt er veel informatie tussen mensen uitgewisseld. Eén van de onderwerpen, die in verschillende gesprekken aan bod kwamen, was het selecteren van applicaties. Een actueel onderwerp, denk alleen al aan het vervangen van studentadministratiesystemen maar ook de grote behoefte bij veel onderwijsinstellingen aan een goed studentvolgsysteem.

Iemand maakte de opmerking, dat het toch wel typisch was, dat een selectietraject vaak een heel voorspelbare uitkomst gaf. Je kunt je dan afvragen of je daarvoor wel zo'n uitgebreid traject zou moeten doorlopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom